Катерина Іванівна Волинець
Катерина Іванівна Волинець
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інтеграція змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних училищах і коледжах України
КІ Волинець
АПН України, 1997
141997
Наступність у змісті підготовки педагогів дошкільної та початкової освіти
К Волинець
Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка і психологія …, 2010
22010
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
КІ Волинець, ЮО Волинець, НВ Стаднік
Young 50 (10.2), 2017
12017
Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності
КІ Волинець
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
КІ Волинець, ЮО Волинець, НВ Стаднік
2019
Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти
КІ Волинець
2018
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
К Волинець
XXXIX Міжнародна науково-практична конференція "Тенденції та перспективи …, 2018
2018
Воспитание у детей дошкольного возраста ценностного отношения к природе
К Волинець
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции …, 2018
2018
Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу
К Волинець
Молодий вчений, 27-32, 2018
2018
Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу
КІ Волинець
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 25-29, 2017
2017
ІСТОРИЧНІ ДОМІНАНТИ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНЦІВ
КІ Волинець
Молодий вчений 43 (3.2), 10, 2017
2017
МАТЕМАТИКА
КІ Волинець
2014
Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей)
КІ Волинець, ОМ Ващенко, ТВ Кравченко
Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2014
2014
магістрантка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ …
КІ Волинець, ЮВ Кравчун
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту проблем виховання НАПН …, 2013
2013
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 5 від 25 квітня 2013р.).
КІ Волинець
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, 2013
2013
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі педагогічної практики в школі
КІ Волинець
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
2012
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСУ «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ–УНІВЕРСИТЕТ»
КІ ВОЛИНЕЦЬ, КИ Волынец
Донецький національний технічний університет, 2010
2010
Антонова КВ–викладач кафедри української мови та гуманітарних наук Луганського державного медичного університету; Антонюк ГД–кандидат філософських наук, доцент, докторант …
ЛІ Біла, ВА Білан, ПГ Біліченко, НІ Богданець-Білоскаленко, ...
Волинець КІ, Літвін ВО Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування наочності на уроках математики
КІ Волинець
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри
ЛВ Артемова, НВ Лисенко, КІ Волинець
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20