Катерина Іванівна Волинець
Катерина Іванівна Волинець
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтеграція змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних училищах і коледжах України
КІ Волинець
АПН України, 1997
141997
Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
КІ Волинець, ЮО Волинець, НВ Стаднік
Young 50 (10.2), 2017
22017
Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості/Волинець КІ, Волинець ЮО, Стаднік НВ
КІ Волинець
Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 4, 2016
22016
Наступність у змісті підготовки педагогів дошкільної та початкової освіти
К Волинець
Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка і психологія …, 2010
22010
Підготовка вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій на уроках математики [Електронний ресурс]
КІ Волинець
Вісник психології і соціальної педагогіки.–2018.–Режим доступу до ресурсу …, 0
2
Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності
КІ Волинець
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Ю Волинець, К Волинець
Освітологічний дискурс, 80-91, 2020
2020
Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку
КІ Волинець, ЮО Волинець, АП Правдива
Народна освіта, 42-48, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
К Волинець
ЗБІРНИК ТЕЗ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, 130, 2019
2019
Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів
КІ Волинець, ВМ Вертугіна
Народна освіта, 93-99, 2019
2019
Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти
КІ Волинець, ЮО Волинець, НВ Стаднік
Народна освіта, 19-27, 2019
2019
Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти
К Волинець
Освітній простір України, 69-76, 2018
2018
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
К Волинець
XXXIX Міжнародна науково-практична конференція "Тенденції та перспективи …, 2018
2018
Воспитание у детей дошкольного возраста ценностного отношения к природе
К Волинець
Сборник материалов I Международной научно-практической конференции …, 2018
2018
Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу
К Волинець
Молодий вчений, 27-32, 2018
2018
Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії 62
СГ Кондратюк, ІЄ Товкач, АВ Карнаухова, ЛВ Гаращенко, ОЯ Ярич, ...
Young 43 (3.2), 2017
2017
Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу
КІ Волинець
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 25-29, 2017
2017
Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців
КІ Волинець
Молодий вчений, 10-13, 2017
2017
МАТЕМАТИКА
КІ Волинець
2014
Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей)
КІ Волинець, ОМ Ващенко, ТВ Кравченко
Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20