Освітологічний дискурс
Освітологічний дискурс
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі
LV Kozak
Освітологічний дискурс, 95-107, 2014
452014
Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців
MM Halytska
Освітологічний дискурс, 23-32, 2014
232014
Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету
OV Nitenko
Освітологічний дискурс, 205-216, 2015
222015
Особливості формування іміджу сучасного університету
NV Horbenko
Освітологічний дискурс, 36-45, 2014
212014
Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній сферах
MA Sablina
Освітологічний дискурс, 191-200, 2014
152014
Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи
ЮВ Грищук
Освітологічний дискурс, 33-40, 2014
142014
Методичні засади формування етнокультурної компетентності особистості
ОС Березюк
Освітологічний дискурс, 13-21, 2015
132015
Складові комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів
MM Halytska
Освітологічний дискурс, 39-48, 2015
122015
Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності
NО Bielikova
Освітологічний дискурс, 13-22, 2014
122014
Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі
ОВ Безпалько
Освітологічний дискурс, 103-111, 2011
122011
Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти
S Palamar
Освітологічний дискурс, 267-278, 2018
112018
Поняття «полікультурність» та «мультикультурність» у науковому дискурсі
IV Kovalynska
Освітологічний дискурс, 65-78, 2016
112016
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
102010
Структура готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку
НБ Павлишина
Освітологічний дискурс, 141-151, 2014
92014
Використання платформи Open Conference Systems для проведення електронних конференцій на базі вищого навчального закладу
ІС Степура
Освітологічний дискурс, 196-200, 2014
92014
Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду)
ОС Хорошайло
Освітологічний дискурс, 24-34, 2011
92011
Інформаційна компетентність як структурний компонент професійнопедагогічної комунікативної компетентності педагога в сучасному освітньому просторі
І Когут
Освітологічний дискурс, 22-23, 2018
82018
Новий Закон України «Про вищу освіту»: дискусійні аспекти наукового тезаурусу
SO Sysoieva
Освітологічний дискурс, 261-269, 2015
82015
Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців
В Маслов
Освітологічний дискурс, 162-167, 2011
82011
З історії становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (ІІ половина XIX століття-1939 рік)
Ф Левітас, О Дудар
Освітологічний дискурс, 91-104, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20