Підписатись
Лариса Король
Лариса Король
Український інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка пластичності та стабільності гібридів кукурудзи за господарсько-цінними ознаками
ЛМ Присяжнюк, ОО Шовгун, ЛВ Король, ІІ Коровко
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 16-21, 2016
22*2016
Формування фотосинтетичного апарату гороху залежно від впливу добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України
ЛВ Король
Агробіологія, 121-127, 2017
122017
Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України
ЛВ Король
ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01. 09 «Рослинництво». Київ, 2019, 2019
6*2019
Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько-цінними ознаками
ОІ Присяжнюк, ЕА Калюжна, КЛ В.
Збірник наукових праць національного наукового центру "Інститут землеробства …, 2015
62015
Оцінка адаптивних особливостей нових сортів гороху
ОІ Присяжнюк, КЛ В.
Електронний науковий журнал «Новітні агротехнології», 12-22, 2014
42014
Yield and quality of pea grain as affected by agronomic practices under the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine
OI Prysiazhniuk, LV Korol, OY Polovynchuk
Plant Varieties Studying and Protection 14 (1), 116-123, 2018
32018
Фотосинтетична діяльність гороху залежно від впливу агротехнічних прийомів в умовах Лісостепу України
КЛВ Присяжнюк О.І.
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 57-71, 2017
22017
Evaluation of the adaptive properties of potato varieties (Solanum tuberosum L.) according to the main economic and valuable characteristics
L Korol, O Topchii, A Ivanytska, I Bezprozvana, O Piskova, K Anastasiia
Plant Varieties Studying and protection 19 (1), 4-14, 2023
12023
The Impact of Allelic State of and Genes on Grain Moisture Content of Maize Hybrids Within Marker Assisted Selection (MAS) for Drought Resistance
L Prysiazhniuk, Y Honcharow, L Korol
International Symposium on Farm Machinery and Processes Management in …, 2022
1*2022
Порівняльна характеристика шкал росту й розвитку гороху посівного (Pisum sativum L.)
СМ Каленська, ОІ Присяжнюк, ЛВ Король, ОЮ Половинчук
Plant varieties studying and protection, 155-162, 2019
12019
Кластеризація сортів сої культурної [Glycine max (L.) Merril] за якісними показниками для різних зон вирощування.
КАВ Король Л. В.,* Топчій О. В., Шитікова Ю. В.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя формування …, 2023
2023
Оцінювання адаптивних властивостей сортів сої культурної (Glycine Max (L.) Merril) в різних грунтово-кліматичних зонах.
ІШ Лариса Король, Світлана Слободянюк, Юлія Шитікова, Оксана Піскова
Матеріали VI інтернет-конференції молодих учених "Генетика та селекція …, 2023
2023
Вплив ґрунтово-кліматичних умов на формування господарсько-цінних характеристик сортів сої культурної [Glycine max (L.) Merril]
Л Король, О Топчій, І Діхтяр, О Піскова, А Іваницька, Н Щербиніна.
Plant Varieties Studying and Protection 19 (2), 126-135, 2023
2023
Вивчення коефіцієнта адаптивності сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) в зоні Лісостепу та Полісся.
Л Король, Ю Шитікова, О Піскова, А Костенко, І Безпрозвана
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2023
2023
Пластичність та стабільність сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) за основними господарсько-цінними ознаками
Л Король, О Топчій, Ю Шитікова, А Іваницька
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур …, 2023
2023
Determination of biochemical indicators of winter rape seeds under different growing conditions
О Topchii, L Korol, I Dikhtiar, A Ivanytska, B I
Plant Varieties Studying and Protection 18 (4), 283-292, 2022
2022
Показники якості насіння гороху залежно від технологічних прийомів в умовах Лісостепу України
КЛ В.
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і …, 2018
2018
Технологія вирощування гороху в умовах Правобережного Лісостепу України
УВВ Присяжнюк О.І, Король Л.В., Калюжна Е.А.
Методичні рекомендації, 56 с., 2018
2018
Вплив мінерального живлення та регуляторів росту на фотосинтетичну діяльність гороху в умовах Лісостепу України
О Присяжнюк, Л Король
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95 …, 2017
2017
Вплив добрив та регуляторів росту на формування показників фотосинтетичного потенціалу гороху
КЛ В.
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20