Степан Сливка
Степан Сливка
Професор кафедри теорії та філософії права НУ "Львівська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Природне та надприродне право: у 3 ч.
СС Сливка
К.: Атіка, 2005
118*2005
Філософія права: навч. посіб.
СС Сливка
К.: Атіка, 104-149, 2012
1172012
Юридична деонтологія: підручник
СС Сливка
К.: Атіка, 2001
882001
Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект)
СС Сливка
Львів: Світ 336, 2000
772000
Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): монографія
ПД Біленчук
К.: Атіка, 25, 1999
671999
Юридична деонтологія
СС Сливка
Підручник. Вид, 2003
592003
Професійна етика працівника міліції
СС Сливка
Львів: Вільна Україна, 1995
501995
Філософія права: навчальний посібник
ПД Біленчук, ВД Гвоздецький, СС Сливка
К.: Атіка 207, 7, 1999
481999
Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста
СС Сливка
Сливка СС–Харків, 2002
422002
Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект: дисертація
НА Гураленко
ЛьвДУВС, 2009
402009
Українська національна філософія права: антологічний ракурс
СС Сливка
Львів: Воля, 2001
402001
Правнича деонтологія. Підручник
СС Сливка
К.: Атіка, 1999
241999
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
ІГ Білас, СС Сливка, СВ Бобровник
202004
Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз
СС Сливка
Львів: ЛьвДУВС, 2006
192006
Вступ до методології філософії права: методичні вказівки для самостійної роботи (для студентів магістратури)
СС Сливка
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008
182008
Інформаційна культура юриста
СС Сливка
СС Сливка–Івано-Франківськ, 1996
171996
Правова деонтологія/За ред. акад. ПД Біленчука
ПД Біленчук, СС Сливка
Київ: АТІКА, 1999
161999
Проблеми філософії права: навч. посіб
СС Сливка
Львів: Ліга-Прес, 2014
152014
Канонічне право: навч. посіб.
СС Сливка
К.: Атіка, 2013
152013
Фiлософiя права: навч. посiб
СС Сливка
142012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20