Наталья Полiщук
Наталья Полiщук
ЗГМУ
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Здоров'язберігаюча компетентність особистості як наукова проблема (аналіз поняття)
ОЄ Антонова, НМ Поліщук
Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи: зб. статей…, 2011
262011
Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОГ Капшук, АП Ситник, ВМ Пащенко
Медицина транспорту України, 87-91, 2007
262007
Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів
ОЄ Антонова, НМ Поліщук
вид-во Полісся, 2016
232016
Підприємницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин
Н Поліщук
Економіст.–Київ, 167, 2000
162000
Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи
НМ Поліщук
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2013
102013
Характеристика змісту поняття здоров’я людини в сучасних дослідженнях
НМ Поліщук
Редакційна колегія, 124, 2010
102010
Епідеміологічні та мікробіологічні аспекти ієрсиніозів
НМ Поліщук
Аннали Мечниковського інституту, 5-8, 2008
92008
Вплив моральних цінностей та особистих потреб на формування корпоративної культури державних службовців/Наталія Семенівна Поліщук
НС Поліщук
Теоретичні та прикладні питання державотворення. Електронне наукове фахове…, 0
9
Актуальні питання щодо діагностики факторів мотивації державних службовців
Н Поліщук
Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць.–Одеса, 250, 2006
82006
Структура готовности учителя к формированию здоровьесберегающей компетентности учеников
НМ Поліщук
Вектор науки ТГУ, 202-207, 2013
72013
Українська дипломатична лексика періоду УНР
НМ Поліщук
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02,, Українська мова”/Поліщук Надія…, 1994
71994
Протимікробна та протигрибкова дія 4-((R-іден) аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1, 2, 4-триазол-3-тіолів
АА Сафонов, ТВ Панасенко, ЄГ Книш, НМ Поліщук
Фармацевтичний журнал, 96-99, 2015
62015
Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет Дзеркало тижня, Українська правда, Газета по-українськи, Високий Замок)
Н Поліщук
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми…, 2014
62014
області/[Поліщук НМ, Козирєва ВГ, Ковязіна ЛС та ін.]
Е особливості сальмонельозів на території Запорізької
Запорож. мед. журн, 46-48, 2012
62012
Проблеми діагностики управлінських здібностей керівників органів державної влади
Н Поліщук
Акт. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр.–О.: ОРІДУ НАДУ, 193-198, 2005
62005
Поетапна реалізація моделі підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до розвиткуздоров’язбережувальної компетентності учнів
НМ Поліщук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 302-312, 2013
52013
Особливості організації самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою при вивченні фармакогнозії
ВМ Одинцова, ОМ Денисенко
Запорожский медицинский журнал, 128-129, 2012
52012
Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра
НА Поліщук
Перший Всеукраїнський з’їзд екологів.(ECOLOGY-2006):[тези доповідей…, 2006
52006
Здоров'язбігаюча компетентність особистості: сутність, структура
НМ Поліщук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2012
42012
Створення єдиного розвивального екологічного середовища в дошкільному навчальному закладі
НА Поліщук
Педагогічний пошук, 25-29, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20