Follow
Чумак Володимир Валентинович / Chumak V. V. ( http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 )
Чумак Володимир Валентинович / Chumak V. V. ( http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 )
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : монографія
ВВ Чумак
Видавець: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019
302019
Взаємодія та координація між суб’єктами охорони державного кордону
В Чумак
Право і безпека, с. 161-165, 2011
252011
Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні
ВВ Чумак
Право і безпека.–2014.–№ 4 (55).–С. 149-154, 2014
142014
Державний кордон як об’єкт адміністративно-правового регулювання
ВВ Чумак
Право і безпека, с.93-96, 2011
142011
Fishing as a cybercrime in the Internet banking system: economic and legal aspects
O Ilchenko, V Chumak, S Kuzmenko, O Shelukhin, A Dobrovinskyi
J. Legal Ethical & Regul. Isses 22, 1, 2019
122019
Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІО Святокум, ВВ Чумак
Харків: ХНУВС, 2016.–52 с., 2016
122016
Роль і місце вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України
ВВ Чумак
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2020.-№ 2 …, 2020
92020
Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ВА Гузь, ІО Святокум, ВВ Чумак
Харків: ХНУВС, 2015.–44 с., 2015
92015
Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді
ВВ Чумак
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2020
82020
Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів: довідник молодого вченого
АВ Байлов, ОМ Литвинов, ВВ Чумак
Харків: ХНУВС, 2016.—364 с., 2016
82016
Національна система професійної підготовки кадрів поліції в Латвійській Республіці
ВВ Чумак
Порівняльно-аналітичне право.-2014.-№ 7.-С. 148-149, 2014
82014
Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав
ВВ Чумак
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2016
72016
Европейские принципы деятельности полиции и перспективы их использования в Украине
Ч Владимир
Legea si Viata : междунар. науч.-практ. правовой журнал (Республіка Молдова …, 2015
7*2015
Принципи діяльності поліції Грузії: адміністративно-правовий аспект
ВВ Чумак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
72015
Світові моделі публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту
ОА Моргунов
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Сер.: Юрид. науки.–2021.–№ 6 (71 …, 2021
52021
Організаційно-правові засади діяльності KNAB Латвії та ДБР України: порівняльний аналіз
ВВ Чумак
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Роль та …, 2019
52019
Захист прав людини в адміністративному судочинстві Німеччини: досвід для України
ЦВ Чумак Владимир
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О …, 2018
5*2018
Інноваційні підходи до роз’яснювально-превентивної діяльності поліції Грузії та країн Балтії: досвід для України
ВВ Чумак
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2019
42019
Принципи та способи реформування поліції в Естонії
ВВ Чумак
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2018
42018
Зарубіжний досвід протидії торгівлі людьми (на прикладі країн Балтії)
ВВ Чумак
Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми : матеріали Міжнар. наук …, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20