Підписатись
Любовь Гурак, Любов Гурак, Liubov Gurak
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості регулювання та управління господарською діяльністю державних вищих навчальних закладів
ЛВ Гурак
видавництво" Право", 2011
122011
Особливості господарсько-правової відповідальності державних вищих навчальних закладів
ЛВ Гурак
Проблеми законності, 238-244, 2011
72011
Державно-приватне партнерство в паливно-енергетичному комплексі України та доцільність його впровадження
НВ Івасішина, ЛВ Гурак
Економічна теорія та право, 103-111, 2017
2017
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНы И ЦЕЛЕСООбРАЗНОСТЬ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ
НВ ИВАСИШИНА, ЛВ ГУРАК
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО, 110, 2016
2016
НВ ІВАСІШИНА
ЛВ ГУРАК
Економічна теорія та право, 103, 2016
2016
Особенности хозяйственно-правовой ответственности государственных высших учебных заведений
ЛВ Гурак
Проблеми законності, 238-244, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–6