А. А. Галіздра
А. А. Галіздра
Доцент кафедри фізичного виховання, ТНТУ ім. І. Пулюя
Verified email at tu.edu.te.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика факторів, що впливають на здоров’я студентів вищих навчальних закладів
АА Галіздра
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 41-43, 2004
292004
Основні аспекти, що визначають відношення студентів до занять фізичною культурою
АА Галіздра
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 42-44, 2004
122004
Взаємозв’язок функціональних порушень постави і фізичної підготовленості школярів
АА Галіздра
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 25-27, 2005
82005
Биомеханический анализ техники выполнения нападающего удара в волейболе
АА Гализдра
ВІСНИК, 147, 2012
22012
Здоровье и массовая физическая культура: методологические аспекты
АА Гализдра
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2010
22010
Структура спеціальної фізичної підготовленості волейболістів
АА Галіздра
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 7-9, 2008
22008
Специальная программа для повышения физических и функциональных возможностей волейболистов
А Гализдра
Спортивний вісник Придніпров'я, 123-125, 2013
12013
ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТОК З ПЕРЕВАЖАННЯМ ПАРАСИМПАТОТОНІЧНОГО ТИПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЗА …
НМ Безпалова, АА Галіздра, ОМ Довгань
ВІСНИК, 40, 2012
12012
Фізична культура і спорт у житті студентів ВНЗ
АА Галіздра
Спортивний вісник придніпров’я, 2011
12011
Определение физической подготовленности студентов с помощью степ-теста
АА Гализдра
Слобожанський науково-спортивний вісник, 101-104, 2010
12010
особливості Фізичного стАну студентів ФАкультету комп’ютерних технологій
АА Галіздра
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 36-39, 2009
12009
еФективність занять волейболом у Режимі вільного часу студентів
АА Галіздра
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 45-47, 2009
12009
Особливості рухової підготовленості та морфофункціональних показників студентської молоді
А Галіздра, І Казмірчук
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУ
АМ Теплий, А Галіздра
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Індивідуальні стилі здорового способу життя студентів
А Галіздра, Н Вальчак
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Психофізіологічні особливості адаптації студентів-іноземців до умов навчання та проживання в Україні
ЯВ Курко, АА Галіздра, АМ Теплий
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
2014
Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи
В Третьяк, А Галіздра
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
А Галіздра
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Роль і значення спорту в забезпеченні здоров’я та дієздатності людини
А Галіздра
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Мотиви занять фізичною культурою і спортом студентів
АА Галіздра
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20