Подписаться
Кузь Юрій, Kuz Yurii
Кузь Юрій, Kuz Yurii
асистент, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи у природному середовищі
ЮС Кузь
Івано-Франківськ: ДВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011
32011
Інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті
ПІ Ладика, ЮС Кузь
PC Publishing House & European Scientific Platform, 2021
22021
Ставлення вчителів фізичної культури до організації фізичного виховання в природному середовищі
ЮС Кузь
Молода спортивна наука України, 125-130, 2008
22008
Біологічні основи спортивного відбору здібних до плавання дітей
ЮС Кузь
Вид-во ім. МП Драгоманова, 2016
12016
Формування правової культури військовослужбовців як складова навчально-виховного процесу у ВНЗ
Ю Кузь
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
12008
ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
ЮС Кузь
Олімпійський рух на теренах Західної України–, 40, 2022
2022
Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту
ПІ Ладика, ЮС Кузь, СТ Сапрун
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку
СТ Сапрун, ПІ Ладика, ЮС Кузь
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей
ЮС Кузь, ПІ Ладика, СТ Сапрун
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів
СВ Гуменюк, ЮС Кузь, СТ Сапрун
Baktija Publishing, 2019
2019
Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання
ПІ Ладика, ЮС Кузь, СТ Сапрун
НУФВСУ, 2019
2019
Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки
СТ Сапрун, СМ Корнієнко, ЮС Кузь
НПУ ім. МП Драгоманова, 2019
2019
Формування навчальних програм для дитячо-юнацьких футбольних шкіл
СТ Сапрун, ЮС Кузь
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ОЛІМПІЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
ЮС Кузь
Олімпійський рух на теренах Західної України–минуле та сьогодення, 67, 2017
2017
Модель міждисциплінарних зв’язків дисциплін прикордонного конторолю як дидактична система
Ю Кузь
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
2016
АСПЕКТИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
ЮС Кузь
Олімпійський рух на теренах Західної України–, 78, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16