Антон Хряпинский
Антон Хряпинский
Доцент кафедры НПД, факультета ГЗ, НУГЗУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування
АП Хряпинський
52014
Адміністративно-правовий статус Державної архітектурно-будівельної інспекції України
АП Хряпинський
Право і Безпека, 110-116, 2012
42012
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
АП Хряпинський
2018
Вдосконалення політики державного регулювання територіального розвитку як запорука формування вітчизняних туристичних комплексів
АП Хряпинський, ВО Шведун
Інвестиції: практика та досвід, 87-89, 2018
2018
Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник
ОМ Бандурка, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, СМ Князєв, ВІ Олефір, ...
Харків: ХНУВС, 2017.—242 с., 2017
2017
Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник
ВВ Сокуренко, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВА Троян, ...
Харків: ХНУВС, 2017.–432 с., 2017
2017
Суть механізму реалізації конституції та його співвідношення із суміжними механізмами
АП Хряпинський
удк 342.4, 2016
2016
Державна служба України з надзвичайних ситуацій як суб'єкт адміністративного процесу
АП Хряпинський
2016
Місце і роль державної архітектурно-будівельної інспекції України в системі органів публічної влади: питання теорії та прктики
АП Хряпинський
2014
Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України
АП Хряпинський
Збірник наук. пр. ф-ту підготов. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за …, 2014
2014
Інспекційні повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції України : поняття та їх види
АП Хряпинький
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матер …, 2014
2014
Процедури контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування: поняття та зміст
Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові …, 2014
2014
Место и роль Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в системе органов публичной власти.вопросы теории и практики
АП Хряпинський
Закон и жизнь (Legea si Viata).–, 124-128, 2014
2014
Організація здійснення громадського контролю у сфері містобудування : питання сьогодення
АП Хряпинський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
2014
Адміністративні акти органів прокуратури під час здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування: основні вимоги
АП Хряпинський
Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та …, 2013
2013
Діяльність органів прокуратури у сфері нагляду за додержанням і застосуванням законів: питання сьогодення. Реформування та розвиток науки: сучасні виклики: матеріали міжнар. конф
АП Хряпинський
Центр наукових публікацій,, 89-91, 2013
2013
Діяльність органів прокуратури щодо додержання законодавства у сфері містобудування. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
АП Хряпинський
Центр правничих ініціатив 1, 71-73, 2013
2013
Правове регулювання та процедури контрольно-наглядової діяльності у сфері
АП Хряпинський
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" 2 …, 2013
2013
Система суб’єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування: питання сьогодення
АП Хряпинський
Мина справа, С. 281–288., 2013
2013
КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
АП Хряпинський
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20