Євген Вікторович Дергачов
Євген Вікторович Дергачов
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Роль правової освіти у формуванні правової свідомості суспільства: філософсько-педагогічна рефлексія
АА Мельниченко, ЄВ Дергачов, ЕВ Дергачев
12017
Особливості трансформації правової свідомості на сучасному етапі розвитку України
ЄВ Дергачов
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2015
12015
Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні
ЄВ Дергачов, ОО Одінцова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
12013
Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні
ОО Одінцова, ЄВ Дергачов
Політехніка, 2013
12013
Кузнєцова КО
ОС Ченуша, ЄВ Дергачов
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 185, 2019
2019
Тенденції розвитку зовнішнього середовища функціонування нафтопереробних підприємств України
КО Кузнєцова, ОС Ченуша, ЄВ Дергачов
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2019
2019
ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЄВ Дергачов
Матеріали ХХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та …, 2018
2018
Трансформація правової свідомості суспільства в умовах зовнішньої агресії, інформаційної війни та воєнного стану
ЄВ Дергачов
Гілея: науковий вісник, 62-65, 2018
2018
Трансформація правової свідомості суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку
ЄВ Дергачов
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2018
2018
Практичні вектори правової освіти як основи трансформації правової свідомості
ЄВ Дергачов
" Видавництво" Гілея"', 2018
2018
Про взаємодоповнюваність норм моралі і права у філософії Томаса Гоббса
ЄВ Дергачов
Актуальні проблеми філософії та соціології, 40-43, 2016
2016
Особенности трансформации правового сознания на современном этапе развития Украины
ЄВ Дергачов
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
2015
Метаморфозы правового сознания в контексте современных государствообразующих процессов в Украине
ЄВ Дергачов
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
2015
ВЗАЄМОДОПОВНЮВАНІСТЬ МОРАЛЬНИХ І ПРАВОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЄВ Дергачов
Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації …, 2015
2015
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СОЦІАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ЇХНІЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС
ЄВ Дергачов
Публічне управління та адміністрування, 60-68, 2015
2015
Метаморфози правової свідомості в контексті сучасних державотворчих процесів в Україні
ЄВ Дергачов
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2015
2015
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Є Дергачов
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 54-59, 2015
2015
Right to information and the implementation of information rights in the area of moral rights in Ukraine
ОО Одінцова, ЄВ Дергачов
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
2013
ТБ Агаев, ФГ Вахидов
ГО Арсентьєва, ММ Бичков, ВВ Кавка, ЮА Брагін, ТМ Брагіна, ...
Наші автори
О Авдєй, О Амельницька, В Антоненко, А Бакута, С Бессонова, ...
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20