Суходольська Ірина
Суходольська Ірина
доцент кафедри екології, географії та туризму, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вміст сполук нітрогену у воді малих річок як показник рівня антропогенного навантаження територій
І Грюк, І Суходольська
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 227-238, 2012
52012
Phytoplankton of Small Rivers of the Rivne Region (Ukraine) and Relation of its Quantitative Parameters with Nutrients Content
IL Sukhodol'skaya, OV Manturova, IB Griuk
Hydrobiological Journal 51 (5), 2015
32015
Связывание аммония высшими водными растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде
ЕИ Прокопчук, ИЛ Суходольская
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Динаміка вмісту есенціальних важких металів у воді малих річок Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження
ІБ Грюк, ІЛ Суходольська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Сезонні зміни хімічного складу поверхневих вод Рівненщини на територіях з різним характером антропогенного впливу
ІБ Грюк, ІЛ Суходольська
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 51-65, 2013
12013
Зміни вмісту сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини навесні
ІЛ Суходольська, ІБ Грюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Екологічні наслідки радіаційного забруднення північних районів Рівненської області
І Суходольська
ББК 65.04 я43 Г 35, 104, 2011
12011
Екологічний стан регіону як складова сталого розвитку
Д Лико, С Лико, О Портухай, І Суходольська
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового …, 2018
2018
Уміст фотосинтетичних пігментів у вищих водних рослинах за різного рівня антропогенного навантаження
ГВВ Суходольська І.Л.
Екологічні науки: науково-практичний журнал, 119-128, 2018
2018
Взаємозв’язок вмісту сполук нітрогену та пігментів у вищих водних рослин у річках Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження
ІЛ Суходольська, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Seasonal variations in the level of heavy metals in the water of minor rivers
IL Sukhodolska
Biosystems Diversity 25 (1), 3-8, 2017
2017
Вторинне використання азоту у гідроекосистемах
ІЛ Суходольська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Сезонні зміни вмісту важких металів у воді малих річок
ІЛ Суходольська
Biosystems Diversity 25 (1), 2017
2017
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА СЕЗОННА ДИНАМІКА ФІТОПЛАНКТОНУ РІЧКИ УСТЯ (М. РІВНЕ)
ОІП І. Л. Суходольська
Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи вирішення Збірник …, 2016
2016
Фитопланктон малых рек Ровенской области (Украина) и связь его количественных показателей с содержанием биогенных элементов
ИЛ Суходольская, ОВ Мантурова, ИБ Грюк
Гидробиологический журнал, 2015
2015
The role of plents in supporting the level of nitrogen in freshwater ecosistems
IS I. Gryuk, V. Grubinko, I. Brynzia
2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 303–304., 2014
2014
ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОМЕОСТАЗА АЗОТА В ЭКОСИСТЕМЕ МАЛОЙ РЕКИ
ИБГ В. В. Грубинко, И. Л. Суходольская
МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ II- Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ - КОНФЕРЕНЦИИ 2, 100-104, 2014
2014
СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ УСТЯ
ІЛ Суходольська, ІБ Грюк
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
2014
Сезонна динаміка вмісту сполук нітрогену у водних екосистемах малих річок Рівненщини
ІЛ Суходольська, ІБ Грюк, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Динаміка вмісту важких металів у малих річках Рівненщини в умовах антропогенного навантаження у весняний період
ІБ Грюк, ІЛ Суходольська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20