Follow
Карташова Любов Андріївна
Карташова Любов Андріївна
Other namesЛюбов Андріївна Карташова, Любов Карташова, Liubov Kartashova
Державний заклад вищої освіти "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" НАПН України
Verified email at uem.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти
ЛА Карташова, НВ Бахмат, ІВ Пліш
Інформаційні технології і засоби навчання, 193-205, 2018
622018
Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов
ЛА Карташова
572004
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
332013
Система навчання інформаційних технологій майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін: монографія
ЛА Карташова
Луцьк: СПД Гадяк ЖВ, друкарня «Волиньполіграф, 2011
332011
Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін
ЛА Карташова
Педагогічний дискурс, 90-97, 2010
242010
Проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі
АМ Гуржій, ЛА Карташова
Інформаційні технології в освіті, 11-18, 2013
232013
Обучение информационным технологиям будущих филологов: стремимся к формированию готовности или компетентности?
ЛА Карташова
«Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия …, 2012
232012
Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес
ЛА Карташова
Режим доступу: http://lkartashova. at. ua/publ/2-1-0-35, 2008
232008
Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи
Л Карташова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2015
212015
Електронний освітній ресурс як засіб підтримки навчання інформаційних технологій майбутніх філологів
ЛА Карташова
Проблеми сучасного підручника, 421-427, 2012
212012
Мультимедійна дошка
ВВ Лапінський, Л Карташова
Київ: Шкільний світ, 2011
212011
Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів
ЛА Карташова, ВВ Юрженко, АГ Гуралюк, ЛВ Липська, ЛС Гуменна, ...
" Полісся", 2017
202017
Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах
ЛА Карташова
На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора …, 2012
182012
Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти
A Vorozhbyt
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 020-029, 2018
172018
Відкритий мережевий ресурс Accent: інноваційні можливості для освітян
ЛА Карташова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-8, 2016
152016
Роль веб-технологій у підвищенні ефективності діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
ЛА Карташова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 19-22, 2008
152008
Цифровий порядок денний розвитку освіти: спрямованість на формування цифрових компетентностей
ЛА Карташова, ІВ Пліш
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2020
142020
Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації
ЛА КАРТАШОВА, МО КИРИЧЕНКО, ТМ СОРОЧАН
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (1), 1-10, 2020
132020
Підготовка вчителів до використовування інформаційних технологій у професійній діяльності [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Інформаційні технології і засоби навчання, 22, 2011
132011
Нові підходи до проектування педагогічних програмних засобів та їх застосування
Л Карташова, В Лапінський
International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education …, 2005
132005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20