Follow
Карташова Любов Андріївна
Карташова Любов Андріївна
Other namesЛюбов Андріївна Карташова, Любов Карташова, Liubov Kartashova
Державний заклад вищої освіти "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" НАПН України
Verified email at uem.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти
ЛА Карташова, НВ Бахмат, ІВ Пліш
Інформаційні технології і засоби навчання, 193-205, 2018
592018
Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов
ЛА Карташова
572004
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
322013
Система навчання інформаційних технологій майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін: монографія
ЛА Карташова
Луцьк: СПД Гадяк ЖВ, друкарня «Волиньполіграф, 2011
312011
Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес
ЛА Карташова
Режим доступу: http://lkartashova. at. ua/publ/2-1-0-35, 2008
272008
Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін
ЛА Карташова
Педагогічний дискурс, 90-97, 2010
242010
Обучение информационным технологиям будущих филологов: стремимся к формированию готовности или компетентности?
ЛА Карташова
Вестник гуманитарного института ТГУ, 48-51, 2012
232012
Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи
Л Карташова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2015
222015
Проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі
АМ Гуржій, ЛА Карташова
Інформаційні технології в освіті, 11-18, 2013
222013
Електронний освітній ресурс як засіб підтримки навчання інформаційних технологій майбутніх філологів
ЛА Карташова
Проблеми сучасного підручника, 421-427, 2012
222012
Мультимедійна дошка
ВВ Лапінський, Л Карташова
Київ: Шкільний світ, 2011
212011
Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів
ЛА Карташова, ВВ Юрженко, АГ Гуралюк, ЛВ Липська, ЛС Гуменна, ...
" Полісся", 2017
192017
Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах
ЛА Карташова
На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора …, 2012
172012
Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти
A Vorozhbyt
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 020-029, 2018
152018
Відкритий мережевий ресурс Accent: інноваційні можливості для освітян
ЛА Карташова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-8, 2016
152016
Роль веб-технологій у підвищенні ефективності діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
ЛА Карташова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 19-22, 2008
152008
Нові підходи до проектування педагогічних програмних засобів та їх застосування
Л Карташова, В Лапінський
International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education …, 2005
142005
Підготовка вчителів до використовування інформаційних технологій у професійній діяльності [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Інформаційні технології і засоби навчання, 22, 2011
132011
Створення персонального навчального середовища: застосування відкритого й загальнодоступного web-інструментарію
ЛА Карташова, О Чхало
Комп’ютер у школі та сім’ї, 19-24, 2017
122017
Дидактичний аналіз понять «інформатична компетентність» та «інформаційна культура»
TV Tykhonova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2015
122015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20