Карташова Любов Андріївна
Карташова Любов Андріївна
Державний заклад вищої освіти "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" НАПН України
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов
ЛА Карташова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
432004
Обучение информационным технологиям будущих филологов: стремимся к формированию готовности или компетентности?
ЛА Карташова
Вестник гуманитарного института ТГУ, 48-51, 2012
232012
Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів ІКТ у навчально-виховний процес [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Режим доступу: http://lkartashova. at. ua/publ/2-1-0-35, 2008
232008
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
222013
Система навчання інформаційних технологій майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін: монографія
ЛА Карташова
Луцьк: СПД Гадяк ЖВ, друкарня «Волиньполіграф, 2011
202011
Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти
ЛА Карташова, НВ Бахмат, ІВ Пліш
Інформаційні технології і засоби навчання, 193-205, 2018
172018
Формування ІТ-готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно-гуманітарних дисциплін
ЛА Карташова
Педагогічний дискурс, 90-97, 2010
172010
Проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі
АМ Гуржій, ЛА Карташова
Інформаційні технології в освіті, 11-18, 2013
162013
Електронний освітній ресурс як засіб підтримки навчання інформаційних технологій майбутніх філологів
ЛА Карташова
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/[наук. ред. ОМ Топузов].–К …, 2012
152012
Роль веб-технологій у підвищенні ефективності діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
ЛА Карташова
Комп’ютер у школі та сім’ї, 19-21, 2008
132008
Мультимедійна дошка
ВВ Лапінський, ЛА Карташова
Київ: Шкільний світ, 2011
122011
Нові підходи до проектування педагогічних програмних засобів та їх застосування
Л Карташова
International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education …, 2005
122005
Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах
ЛА Карташова
На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора …, 2012
112012
Демографічні передумови формування трудового потенціалу
ТС Морщенок
Економіка промисловості, 211-216, 2009
102009
MS Outlook: засоби управління, електронна пошта, органайзер: практикум/Л. Карташова, В. Лапінський, Л. Калініна
Л Карташова
К.: Шк. світ, 2008
102008
Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи
Л Карташова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2015
92015
Підготовка вчителів до використовування інформаційних технологій у професійній діяльності [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Інформаційні технології і засоби навчання, 22, 2011
92011
Особистий сайт педагога–вимога часу
ЛА Карташова
Освіта.–3–10 лютого, 6, 2010
92010
Створення персонального навчального середовища: застосування відкритого й загальнодоступного web-інструментарію
ЛА Карташова, О Чхало
Комп’ютер у школі та сім’ї, 19-24, 2017
72017
Програма курсу за вибором «Основи Інтернету»
ЮО Дорошенко, ІО Завадський, НС Прокопенко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 41-48, 2006
72006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20