Підписатись
Наталія Гордійчук|Natalia Hordiichuk
Наталія Гордійчук|Natalia Hordiichuk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Comfort and cow behavior during periods of intense precipitation
O Borshch, S Ruban, B Gutiy, A Sobolev, L Kosior, M Fedorchenko, A Kiriі, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2020
242020
Вплив живої маси теличок української червоно-рябої молочної породи при народженні на ріст і розвиток та молочну продуктивність
НМ Гордійчук, ЯІ Півторак
Збірник наукових праць Вінницького ДАУ.–Вінниця.–2008.–Вип 34, 57-60, 2008
52008
Behaviourof cows and calves at different ways maintenance
NM Gordiychuk, LM Gordiychuk, IJ Salamakha
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
42016
The growth, development and productivity of dairy cows depending on the length of embryogenesis
NN Gordiychuk, LN Gordiychuk, IU Vakhutkevych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (3 …, 2015
42015
Growing heifers for breeding use concentrate «INTERMIKS-calf 30%»
BS Denkovich, YI Pivtorak, NM Gordiychuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
32017
The rate of growth calves Simmental depending on the duration of embryogenesis and season of birth
NM Gordiychuk, BS Denkovich, LM Gordiychuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
32017
Поведение коров и телят при различных способах содержания
НМ Гордійчук, ЛМ Гордійчук, ІЮ Саламаха
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
22016
Вибуття корів української чорно-рябої молочної породи із стада під дією природного і штучного добору
НМ Гордійчук
Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія “Тваринництво …, 2011
22011
Якість і конкурентоздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки
ЯІ Півторак, НМ Гордійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
THE EFFECT OF PROBIOTIC FEED BIO ADDITIVE" PROGAL" ON SCAR FERMENTATION IN DAIRY COWS
BS Denkovich, YI Pivtorak, NM Gordiychuk, BV Gutyj, LK Ya
Colloquium-journal, 62-65, 2021
2021
Probiotic feed supplement “PROGAL” in feeding the milking cows
BS Denkovich, YI Pivtorak, NM Gordiychuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Пробіотична кормова біодобавка “ПРОГАЛ” в годівлі дійних корів
БС Денькович, ЯІ Півторак, НМ Гордійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Productive and technological qualities of Simmental cows depending on the index of general activity
NM Hordiichuk, BS Denkovich, LM Hordiichuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Продуктивні й технологічні якості симентальських корів залежно від індексу загальної активності
НМ Гордійчук, БС Денькович, ЛМ Гордійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
СТРУКТУРА СТАДА–ПОКАЗНИК ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ
НМ Гордійчук
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
2018
Вирощування племінних теличок за використання концентрату Інтермікс-теля 30%
БС Денькович, ЯІ Півторак, НМ Гордійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Швидкість росту телят симентальської породи залежно від тривалості ембріогенезу та пори року народження
НМ Гордійчук, БС Денькович, ЛМ Гордійчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Выращивание племенных телок за использование концентрата «Интермикс-теленок 30%»
БС Денькович, ЯИ Пивторак, НН Гордийчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Скорость роста телят симментальской породы в зависимости от продолжительности эмбриогенеза и времени года
НН Гордийчук, БС Денькович, ЛН Гордийчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
РІСТ, РОЗВИТОК ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУ
NN Gordiychuk, LN Gordiychuk, IU Vakhutkevych
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20