Владимир Калугин/Vladimir Kalugin
Владимир Калугин/Vladimir Kalugin
Национальный университет гражданской защиты Украины/National University of Civil Protection of
Verified email at nuczu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності при територіально-часовому розподілі енергії джерел надзвичайних ситуацій
ВВ Тютюник
Проблеми надзвичайних ситуацій.–Харків: Національний університет цивільного …, 2011
332011
Системний підхід до оцінки ризиків надзвичайних ситуацій в Україні
ВД Калугін, ВВ Тютюник, ЛФ Чорногор, РІ Шевченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6), 59-70, 2012
282012
Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення …
ВД Калугин, ВВ Тютюник, ЛФ Черногор, РІ Шевченко
ХУПС, 2013
252013
Кластерный анализ территории Украины по основным показателям повседневного функционирования и проявления техногенной опасности
ВВ Тютюник, НВ Бондарев, РІ Шевченко, ЛФ Черногор, ВД Калугин
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України, 2014
142014
Аналіз факторів, які провокують виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру
ВВ Тютюник, ВД Калугин
ХУПС, 2011
132011
Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні
ВА Андронов, ММ Дівізінюк, ВД Калугін, ВВ Тютюник
Національний університет цивільного захисту України, 2016
112016
Оцінка рівня пожежної небезпеки території України на основі аналізу енергетичних показників стану життєдіяльності
ВВ Тютюник, ВД Калугин, ВВ Коврегин, РІ Шевченко, ЛФ Черногор
ЛДУБЖД, 2013
112013
Анализ условий для создания системы выявления и оценки уровня радиационной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях военного характера
ИЮ Чернявский, ВВ Тютюник, ВД Калугин
Національний університет цивільного захисту України, 2016
102016
Оценка уровня техногенной опасности территории по основным показателям жизнедеятельности методами факторного анализа и анализа главных компонент
ВВ Тютюник, НВ Бондарев, РИ Шевченко, ЛФ Черногор, ВД Калугин
Научные и образовательные проблемы гражданской защиты, 2014
72014
Оценка уровня химической опасности территории Украины на основе анализа энергетических показателей жизнедеятельности
ВД Калугин, ВВ Тютюник, ВД Черногор, РИ Шевченко
ІФНТУНГ, 2013
72013
Використання енергетичного підходу для оцінки ефективності функціонування комплексної автоматизованої системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на …
ВВ Тютюник, ЛФ Чорногор, ВД Калугін
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016
62016
Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі
ВД Калугін, ВВ Тютюник, ЛФ Чорногор, РІ Шевченко
Системи обробки інформації, 277-287, 2012
62012
Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі
ВД Калугін, ВВ Тютюник, ЛФ Чорногор, РІ Шевченко
Системи обробки інформації, 277-287, 2012
62012
Оцінка територіально-часового розподілу кількості землетрусів на земній кулі
ВВ Тютюник, ВД Калугін, ЛФ Чорногор
Геоінформатика, 53-60, 2012
62012
Вплив фізико-хімічних властиво-стей істинних розчинів на їх вогнегасну ефективність
ВД Калугін, МВ Кустов
НУЦЗУ, 2007
62007
Особенности финансового планирования в кредитных кооперативах
МВ Антонова, ВД Калугин
Развитие кооперации: отечественный и зарубежный опыт, 45-50, 2017
52017
Дерева класифікації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки
ВВ Тютюник, МВ Бондарєв, ЛФ Черногор, РІ Шевченко, ВД Калугин
ХУПС, 2014
52014
Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України
ВД Калугин, ВВ Тютюник, ЛФ Черногор, РІ Шевченко
ХУПС, 2013
52013
Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх …
ВД Калугин, ВВ Тютюник, ЛФ Черногор, РІ Шевченко
ХУПС, 2013
52013
Установка для моделирования процессов конденсации в атмосферных аквааэрозолях
МВ Кустов, ВД Калугин
НУЦЗУ, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20