Валерій Петрович Станіславський
TitleCited byYear
Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: монографія/Валерій Петрович Станіславський
ВП Станіславський
Х.: Право, 2006
122006
Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур
ВП Станіславський
ступеня канд. юрид. наук/Валерій Петрович Станіславський, 2004
92004
Розвиток законодавства щодо вирощування високопродуктивних зернових культур
ВВ Станіславський
Право України, 138-141, 2004
72004
Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції:[Навчальний посібник]/За ред. АМ Статівки
АМ Статівка
Харків: Юрайт, 2015
32015
Правові підстави кримінальної відповідальності за незаконне використання пісків як виду корисних копалин
ВП Станіславський
Бюлетень Міністерства юстиції України, 68-76, 2013
12013
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НАСІННИЦТВА
ВП Станіславський
12008
Програма навчальної дисципліни" Аграрне право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6030401" Правознавство")
ВП Жушман, ГС Корнієнко, ВМ Корнієнко, ТВ Курман, ВВ Панченко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Науково-практичний коментар Закону України" Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"
АП Гетьман, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ТВ Курман, ...
видавництво" Юрайт", 2013
2013
Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств
В Станіславський
Юридична Україна, 66-70, 2012
2012
Завдання та методичні поради до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни" Аграрне право"(напрям підготовки 6.030401" правознавство", галузь знань 0304" Право …
ОМ Батигіна, ВП Жушман, ГС Корнієнко, ТВ Курман, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки
В Станіславський
Юридична Україна, 68-75, 2012
2012
Завдання до контрольних робіт з аграрного права
ВП Жушман, ТВ Курман, ВМ Корнієнко, ВП Станіславський, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2007
2007
ВМ Кравчук
МФ Селівон, ВЯ Кармазін, НМ Оніщенко, ГВ Задорожня, ОВ Совгиря, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15