Підписатись
Валерій Петрович Станіславський
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: монографія
VP Stanislavsʹkyĭ
Право, 2006
142006
Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур
ВП Станіславський
ступеня канд. юрид. наук/Валерій Петрович Станіславський, 2004
132004
Розвиток законодавства щодо вирощування високопродуктивних зернових культур
ВВ Станіславський
Право України, 138-141, 2004
72004
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
52013
Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки
В Станіславський
Юридична Україна, 68-75, 2012
32012
Договір контрактації продукції насінництва
ВП Станіславський
Університетські наукові записки, 113-118, 2008
32008
Правові підстави кримінальної відповідальності за незаконне використання пісків як виду корисних копалин
ВП Станіславський
Бюлетень Міністерства юстиції України, 68-76, 2013
22013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
22011
Правове забезпечення захисту прав сільськогосподарських виробників в умовах земельної реформи в Україні
ВП Станіславський
НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019
12019
Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств
В Станіславський
Юридична Україна, 66-70, 2012
12012
Правові проблеми захисту прав суб’єктів агробізнесу в умовах земельного реформування
ВП Станіславський
Рекомендовано до публікації Вченою радою Науково-дослідного інституту …, 0
1
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
ВП Станіславський
На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу, 118, 2021
2021
Правовий захист прав суб’єктів агробізнесу в умовах інноваційного розвитку агросфери
ВП Станіславський
Юрайт, 2020
2020
ЗАРОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
ВП Станіславський
У збірнику представлено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції …, 2018
2018
Програма навчальної дисципліни" Аграрне право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6030401" Правознавство")
ВП Жушман, ГС Корнієнко, ВМ Корнієнко, ТВ Курман, ВВ Панченко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Науково-практичний коментар Закону України" Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"
АП Гетьман, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ТВ Курман, ...
видавництво" Юрайт", 2013
2013
Завдання та методичні поради до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни" Аграрне право"(напрям підготовки 6.030401" правознавство", галузь знань 0304" Право …
ОМ Батигіна, ВП Жушман, ГС Корнієнко, ТВ Курман, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання до контрольних робіт з аграрного права
ВП Жушман, ТВ Курман, ВМ Корнієнко, ВП Станіславський, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2007
2007
ВМ Кравчук
МФ Селівон, ВЯ Кармазін, НМ Оніщенко, ГВ Задорожня, ОВ Совгиря, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19