Follow
Valentina Kondratyuk (Валентина  Костянтинівна Кондратюк)
Valentina Kondratyuk (Валентина Костянтинівна Кондратюк)
M.D., Shupyk National Medical Academy (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика)
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Эндоваскулярные мультидисциплинарные вмешательства при распространенном атеросклерозе венечных, сонных и подвздошных артерий
СН Фуркало, ВА Кондратюк, ИВ Альтман
Клінічна хірургія, 5, 2003
242003
Загроза переривання вагітності в ранні терміни: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування (огляд літератури)
ІБ Вовк, ВК Кондратюк, ОВ Трохимович, АІ Коваленко
Здоровье женщины, 50-56, 2012
232012
Immunoglobulin indicators to viruses cytomegal and genital herpes in the blood serum of women with non-atipical endometrial hyperprolifetative pathology
NE Gorban, IB Vovk, VK Kondratiuk, NO Yemets
Aluna Publishing, 2020
182020
Вікові особливості структурно функціонального стану серця та судин, системної гемодинаміки та біоелектричної активності міокарда у хворих, що перенесли ішемічний інсульт на …
ВЄ Кондратюк
Пробл. старения и долголетия.—2007.—16, 377-390, 2009
142009
Нові підходи до відновлення репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки
ІБ Вовк, АГ Корнацька, ВК Кондратюк
Здоров’я України, 24, 2009
142009
Портальная гипертензия: современные интервенционные методики лечения
СН Фуркало, ВА Кондратюк
Мiстецво Лiкуванняю 6, 11, 2004
142004
Порушення статевого розвитку у дівчаток
ІБ Вовк, ВК Кондратюк, ВФ Петербурзька
Медицинские аспекты здоровья женщины, 5-11, 2015
132015
Нові технології в профілактиці спайкової хвороби у гінекологічних хворих
АГ Корнацька, ГВ Чубей, МВ Бражук, ВК Кондратюк
Хірургія України, 74-78, 2015
122015
Пухлиноподібні ураження яєчників: етіологія, патогенез, діагностика та лікування
ІБ Вовк, ГВ Чубей, ВК Кондратюк, ДВ Подоляка
Здоровье женщины, 11-19, 2013
122013
Определение показаний к первичному рентгеноэндоваскулярному протезированию артерий подвздошно-бедренного сегмента
АА Гуч, СВ Верещагин, ВА Кондратюк
Эхография 1 (2), 155-158, 2000
112000
Безплідність та доброякісні захворювання молочної залози
АГ Корнацька, ТФ Татарчук, ОД Дубенко, ІІ Баранецька, ЛВ Головченко, ...
102017
Гіперпроліферативний синдром в гінекології та ожиріння
ВК Кондратюк, ІМ Нікітіна, КО Кондратюк, ГА Дзюба
REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, 59-62, 2016
102016
Метод эмболизации маточных артерий в органосохраняющем лечении лейомиомы матки
ТФ Татарчук, НВ Косей, ИВ Альтман
Здоровье женщины, 15-20, 2009
102009
Сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування загрози переривання вагітності в ранні терміни
ІБ Вовк, ВК Кондратюк, ОВ Трохимович, АІ Коваленко
Здоров’я України, 20-23, 2012
92012
Інструментальні методи дослідження в гінекології
ВК Кондратюк
Медицинские аспекты здоровья женщины 4 (90), 10-19, 2015
82015
Статеві відмінності структурно-функціонального стану серця та судин, системної та інтракардіальної гемодинаміки, біоелектричної активності та гомогенності міокарда у хворих на …
ВЄ Кондратюк
Кровообіг та гемостаз, 54-61, 2009
82009
Сучасні уявлення щодо патогенетичних механізмів ушкодження репродуктивної системи у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників (огляд літератури)
ВК Кондратюк
Педіатрія, акушерство та гінекологія.–2006 6, 93-98, 2006
82006
Porushennia statevoho rozvytku u divchatok [Disorders of sexual development in girls]
IB Vovk, VK Kondratiuk, VF Peterburzka
Zdorovia Ukrainy 1 (21), 51-53, 2016
72016
Пухлиноподібні ураження яєчників
ІБ Вовк, НЯ Жилка, ВМ Коломейчук, ВВ Камінський, АГ Корнацька, ...
REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, 52-56, 2013
72013
Пухлиноподiбнi ураження яєчникiв: етiологiя, патогенез, дiагностика та лiкування
IБ Вовк, ГВ Чубей, ВК Кондратюк, ДВ Подоляка
Здоровье женщины, 11, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20