Підписатись
Делятинський Руслан Іванович (Deliatynskyi R. I.)
Делятинський Руслан Іванович (Deliatynskyi R. I.)
к.і.н., ст. лаборант, ст. викладач каф. ГФД, ІФННІМ, ТНЕУ; наук.співробітник ІІЦ, ІФБУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До питання про ставлення греко-католицького духовенства до освітньої реформи в ЗУНР (1918 – 1919 рр.)
Р Делятинський
Обрії: науково-педагогічний журнал. – 2006. – №1, 49-52, 2006
16*2006
Історія Станіславівської єпархії (1885 – 1900)
Р Делятинський
Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001
162001
Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): дисертація на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»
РІ Делятинський, ІВ Пилипів
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;, 2017
152017
Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук : спеціальність 07.00.01 …
Р Делятинський
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017
152017
До питання про греко-католицьких капеланів в Українській Повстанській Армії (1942 – 1946 рр.)
Р Делятинський, І Пилипів
Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис …, 2008
14*2008
Становище та діяльність духовенства Станіславської єпархії УГКЦ в 1919 – 1920 рр.
Р Делятинський
Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. VII., 69-77, 2003
11*2003
Відновлення та реорганізація структури Івано-Франківської єпархії Української Греко-Католицької Церкви (1989-1993)
Р Делятинський
Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий …, 2015
22015
Концепція науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету імені Св. Івана Золотоустого Івано-Франківської Архиєпархії та …
О Єгрешій, Р Делятинський
Івано-Франківський Богословський Університет імені Св. Івана Золотоустого …, 2015
2*2015
Станиславівська духовна семінарія у 1918 – 1925 роках: етапи повоєнного відновлення та її роль у формуванні духовенства нового типу
Р Делятинський
Нарис історії Івано-Франківської (Станіславівської) Духовної Семінарії імені …, 2007
22007
До питання про діяльність греко-католицького духовенства Станиславівської єпархії напередодні і в час Листопадової революції 1918 року в Східній Галичині: основні уроки
Р Делятинський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
22007
Релігійна політика ЗУНР (листопад 1918 – липень 1919 рр.)
Р Делятинський
Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. IX 9, 28-41, 2005
22005
Регулювання правового статусу греко-католицької Церкви в контексті подій радянсько-польської війни у 1920 – 1921 рр. (на прикладі Станіславівської єпархії)
Р Делятинський
Україна соборна: Збірник наукових статей / Редколегія: О.П.Реєнт …, 2005
22005
Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967–2017)
Н Скрипник, В Боцюрко, О Дідушко, І Костіцька, Т Вацеба, О Марусин, ...
12017
Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967–2017)
Н Скрипник, В Боцюрко, О Дідушко, І Костіцька, Т Вацеба, О Марусин, ...
Art of Medicine: науково-практичний журнал, 5-29, 2017
12017
Організаційна структура та соціальна діяльність духовенства Станиславівської єпархії в період німецької окупації
І Пилипів, Р Делятинський
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 184-194, 2017
12017
Розвиток богословської освіти в Галицькій греко-католицькій митрополії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
І Пилипів, Р Делятинський
Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, 148–155, 2016
12016
Станиславівська греко-католицька духовна семінарія у 1907 – 1918 рр.: становлення і розвиток
Р Делятинський
Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media …, 2014
12014
Отець Володимир-Лука Микитюк (1899-1944 рр.): біографічний нарис
Р Делятинський
Галичина, 132-155, 2013
12013
Джерела з історії Станиславівської Єпархії: Петиція Митрополита М.Левицького та Єпископа Г.Яхимовича до імператора Франца Йосифа І від 18 березня 1850 р.
Р Делятинський
Вісник Прикарпатського університету. Історія, 126-133, 2012
12012
Джерела з історії Станиславівської Єпархії: Петиція Митрополита М.Левицького та Єпископа Г.Яхимовича до імператора Франца Йосифа І від 18 березня 1850 р.
Р Делятинський
Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ «Добрий пастир …, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20