Follow
Andriy Lutskiv (Андрій Луцків)
Andriy Lutskiv (Андрій Луцків)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА АУТЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ
ВА Марків, ГМ Осухівська, ЮЗ Лещишин, АМ Луцків
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2, 2017
122017
Обґрунтування вибору доступних програмно-апаратних засобів високопродуктивних обчислювальних систем для задач криптоаналізу
НВ Загородна, СА Лупенко, АМ Луцків
Електроніка та системи управління, 27, 2011
112011
Архітектури високопродуктивних систем опрацювання великих даних
ВМД А.М. Луцків
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та …, 2018
3*2018
Потокова модель даних при функційному програмуванні мікроконтролерів
Л Андрій, С Валентин
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VIII міжнар. наук …, 2019
2*2019
Authentification of person on the dinamically entered signature at the use of normal transformation
AI Rybin, YK Nizhebetska, AM Lutskiv
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic …, 2010
22010
Biometry authentication System based on on-line signature vérification
A Lutskiv
Українські технології, 2006
22006
Реалізація сучасних криптоаналітичних методів у обчислювальному ґрід-середовищі на основі кластерних архітектур
НВ Загородна, СА Лупенко, АМ Луцків
Електроніка та системи управління. 2011. № 3 (29).-К.: НАУ, 5-15, 2011
12011
Аналіз життєвого циклу процесу тестування програмного забезпечення комп’ютерних систем
В Луцків, А., Цісарук, Д., Шуптарський
ТНТУ, 2021
2021
Розв’язання задач машинного навчання у середовищах із розподіленою пам’яттю
Р Соболь В. Луцків А., Абоах, А., Рувімбо
ТНТУ, 2021
2021
Побудова захищених хмарних середовищ опрацювання даних
СВ Луцків А., Абоах, А., Рувімбо, Р.
Матеріали ІХ науково-технічної конференції Тернопільського національного …, 2021
2021
Принципи організації розумних електричних мереж
МЮ Луцків, А., Волощук, А.
ТНТУ, 2021
2021
Corpus-Based Translation For Resolving Specific Linguistic Tasks: Types Of Corpora Vs Types Of Translation Issues
N Popovych, A Lutskiv, R Lutsyshyn
Індустрія перекладу: теорія в дії, 81-82, 2020
2020
Методи аналізу трафіку у комп’ютерних мережах
МВВ А.М. Луцків
VІІІ науково-технічна конфція «Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Граматика перетворення параметрів моделі мережі петрі у програмний код мови C++
АМ Луцків, МВ Ващук
VІІІ науково-технічна конфція «Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Проблеми, які виникають при розгортанні інфраструктур для опрацювання великих даних
АМ Луцків, МП Голубовський
VІІІ науково-технічна конфція «Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Критерії вибору інструментів IAC
АМ Луцків, МП Голубовський
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2020
2020
Мережі Петрі як метод моделювання динамічних комп’ютерних систем
АМ Луцків, МВ Ващук
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2020
2020
Аналіз методів прогнозування трафіку у комп’ютерних мережах
АМ Луцків, ВЮ Бутинець
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн …, 2020
2020
Бібліотеки обробки природних мов у предметній області великих даних
Л Андрій, П Наталія, Ю Христина
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VIII міжнар. наук …, 2019
2019
Аналіз бібліотек для реалізації blockchain-інфраструктури для систем IOT
Л Андрій, Д Василь
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VIII міжнар. наук …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20