Ольга Лісна
Ольга Лісна
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Декоративно-художественное освещение архитектурной среды: Учебное пособие
ОИ Лесная
132008
Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища.
ОІ Лісна
Міжнародний науково-технічний журнал" Світлотехніка та Електроенергетика", 77-77, 2010
52010
Роль освещения в динамической архитектуре современного города
ЛА Назаренко, ВС Чернец, ОИ Лесная, АЮ Кононенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 4-10, 2013
12013
Искусство освещения
ОИ Лесная, ВС Чернец, ИВ Паракуда
Lighting Engineering & Power Engineering, 58-61, 2013
12013
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Метод анализа иерархий в задачах светового дизайна
АВ Прокопов, АС Чернец, ОИ Лесная
Lighting Engineering & Power Engineering, 11-17, 2012
2012
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 …
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
2010
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
2010
Конспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»
ОІ Лісна
2010
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»
ОІ Лісна
2009
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0906 …
ОІ Лісна
2009
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Декоративно–художнє освітлення” 5 і 6 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста …
ОІ Лісна
2009
Наскрізна програма практик і методичні вказівки до їх проведення (№ 1096)
ЛА Назаренко, ОІ Лісна, ВМ Поліщук
2008
Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки і системи» і «Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних установок»(№ 557)
НО Ільїна, ОІ Лісна, ОМ Ляшенко
2007
Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з курсу «Світлотехнічні установки та системи»
НО Ільїна, ОІ Лісна, ОМ Ляшенко
2007
Влияние эксплуатационных факторов на долговечность люминесцентных ламп
ЛД Гуракова, ВН Полищук, ОИ Лесная
Коммунальное хозяйство городов, 230-234, 2001
2001
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
Наскрізна програма практики (для студентів 1-5 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 5-6 курсів денної …
ВА Маляренко, ІГ Абраменко
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво освітлення та технології освітлення»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо …
ОІ Лісна
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20