Підписатись
Роксолана Ханик-Посполітак, Roksolana Khanyk-Pospolitak
Роксолана Ханик-Посполітак, Roksolana Khanyk-Pospolitak
доцент НУ "Києво-Могилянська Академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
" Досудове"," альтернативне"," позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять
Р Ханик-Посполітак, В Посполітак
212019
Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник
Т Карнаух, Р Ханик-Посполітак
182011
Принцип свободи договору в європейському праві
Р Ханик-Посполітак
142006
Запровадження електронного правосуддя у цивільному судочинстві України
Р Ханик-Посполітак
132017
Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України
VV Pospolitak, RIU Khanyk-Pospolitak
Реферат, 2005
132005
Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України
РЮ Ханик-Посполітак
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 50-54, 2018
102018
Актуальні питання договору ренти
В Посполітак, Р Ханик-Посполітак
92010
Цивільний процес України
ІО Ізарова, РЮ Ханик-Посполітак
Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2019
82019
Доступність правосуддя в цивільному процесі в контексті Закону України" Про судовий збір"
Р Ханик-Посполітак
ВПЦ НаУКМА, 2012
82012
Доступність правосуддя в цивільному процесі в контексті Закону України" Про судовий збір"
Р Ханик-Посполітак
ВПЦ НаУКМА, 2012
82012
Поняття «несправедливі умови в договорах»
Р Ханик-Посполітак
82007
Договори на проведення аудиту
РЮ Ханик-Посполітак
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 1997
81997
Поняття та предмет договору купівлі-продажу в українському та європейському праві
Р Ханик-Посполітак
62009
Цивільний процес України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. закладів вищої освіти
І Ізарова, Р Ханик-Посполітак
Київ: ВД «Дакор, 2019
52019
Зобов’язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства
В Посполітак, Р Ханик-Посполітак
Українське комерційне право, 35-49, 2003
52003
Деякі питання загальної теорії договору
Р Ханик-Посполітак
Підприємництво, господарство і право, 23-25, 2001
52001
Iu. & Pospolitak, VV (2019).“Dosudove”,“alternatyvne”,“pozasudove” vrehuliuvannia/vyrishennia pryvatnopravovykh sporiv: spivvidnoshennia poniat [“Pre-trial”,“alternative …
R Khanyk-Pospolitak
Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law …, 0
5
Пояснення сторін як докази в цивільному процесі
РЮ Ханик-Посполітак
Вісник Академії адвокатури України, 156-158, 2010
42010
Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект
Р Ханик-Посполітак
42004
Забезпечення виконання зобов'язань: чинний та новий Цивільні кодекси України
Р Ханик-Посполітак
42002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20