Калинина Ольга, Калініна Ольга
Калинина Ольга, Калініна Ольга
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "ХАИ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етапи розробки і впровадження бюджетування
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 57–64-57–64, 2010
212010
Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах
ОМ Калініна, ЕА Божко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 43–50-43–50, 2010
102010
Бюджетирование как прогрессивный способ повышения эффективности работы предприятия
ОН Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 17-19, 2003
82003
Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли
О Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 13-16, 2002
62002
Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства
ОМ Калініна
Харків, 2007, 2007
52007
Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства
ЮБ Калініна, О.М., Кракос
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету збірник наукових …, 2015
4*2015
Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві
ОМ Калініна, ОВ Каширіна, СВ Післігіна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 47–58-47–58, 2012
42012
Бюджетування в управління оборотним капіталом промислового підприємства
БВП Калініна О.М., Ястремська О.М.
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін 2009, 278, 2009
42009
Логистическое бюджетирование как новый элемент в системе внутрифирменного планирования
ОН Мамрак
Эконом. Финансы. Право, 10-12, 2003
42003
Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 42–55-42–55, 2013
32013
Функція контролю в бюджетуванні
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 38–45-38–45, 2009
32009
Передумови реструктуризації кадрової стратегії вітчизняних промислових підприємств
ЮБ Кракос, ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 15–26-15–26, 2011
22011
Бюджетування промислового підприємства в умовах економічної кризи
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 51–60-51–60, 2008
22008
Формалізований підхід до визначення цільової функції процесу бюджетування для ефективного управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Вісник ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 28, 2005
22005
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
ОМ Калініна
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 79-82, 2016
12016
Методичний підхід до порівняння варіантів системи бюджетів для підвищення ефективності управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.—Дніпропетровськ: ДНУ …, 2007
12007
Применение математического моделирования к процессу формирования бюджета предприятия
ОН Мамрак
Вчені записки.–Х.: ХІУ, 68-76, 2005
12005
Классификация бюджетов предприятия на этапе внутрифирменного бюджетирования
ОН Мамрак
Региональная перспектива, 163-166, 2004
12004
Концепція структури економічної безпеки підприємств корпоративного сектору бізнеса
КВМ Калініна Ольга Миколаївна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління" / Електронне наукове фахове …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ FEATURES OF LOGISTIC SYSTEM MANAGEMENT OF OIL AND GAS ENTERPRISES
ТЮ Роговая, ОМ Калініна
електронний науковий журнал, 184, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20