Калинина Ольга, Калініна Ольга
Калинина Ольга, Калініна Ольга
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "ХАИ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етапи розробки і впровадження бюджетування
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 57–64-57–64, 2010
212010
Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах
ОМ Калініна, ЕА Божко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 43–50-43–50, 2010
92010
Бюджетирование как прогрессивный способ повышения эффективности работы предприятия
ОН Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 17-19, 2003
72003
Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли
О Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 13-16, 2002
62002
Бюджетування в управління оборотним капіталом промислового підприємства
БВП Калініна О.М., Ястремська О.М.
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін 2009, 278, 2009
52009
Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства
ОМ Калініна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2007
52007
Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві
ОМ Калініна, ОВ Каширіна, СВ Післігіна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 47–58-47–58, 2012
42012
Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства
ЮБ Калініна, О.М., Кракос
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету збірник наукових …, 2015
3*2015
Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 42–55-42–55, 2013
32013
Функція контролю в бюджетуванні
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 38–45-38–45, 2009
32009
Логистическое бюджетирование как новый элемент в системе внутрифирменного планирования
ОН Мамрак
Эконом. Финансы. Право, 10-12, 2003
32003
Передумови реструктуризації кадрової стратегії вітчизняних промислових підприємств
ЮБ Кракос, ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 15–26-15–26, 2011
22011
Бюджетування промислового підприємства в умовах економічної кризи
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 51–60-51–60, 2008
22008
Формалізований підхід до визначення цільової функції процесу бюджетування для ефективного управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Вісник ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 28, 2005
22005
Классификация бюджетов предприятия на этапе внутрифирменного бюджетирования
ОН Мамрак
Региональная перспектива, 163-166, 2004
22004
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
ОМ Калініна
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 79-82, 2016
12016
Методичний підхід до порівняння варіантів системи бюджетів для підвищення ефективності управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.—Дніпропетровськ: ДНУ …, 2007
12007
Применение математического моделирования к процессу формирования бюджета предприятия
ОН Мамрак
Вчені записки.–Х.: ХІУ, 68-76, 2005
12005
Концепція структури економічної безпеки підприємств корпоративного сектору бізнеса
КВМ Калініна Ольга Миколаївна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління" / Електронне наукове фахове …, 2019
2019
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РІШЕНЬ АКЦІОНЕРА НА КОРПОРАЦІЮ
ОМ КАЛІНІНА
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 282, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20