Калинина Ольга, Калініна Ольга
Калинина Ольга, Калініна Ольга
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "ХАИ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
НазваниеПроцитированоГод
Етапи розробки і впровадження бюджетування
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 57–64-57–64, 2010
152010
Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах
ОМ Калініна, ЕА Божко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 43–50-43–50, 2010
82010
Бюджетирование как прогрессивный способ повышения эффективности работы предприятия
ОН Мамрак
Економіка. Фінанси. Право (укр.), 17-19, 2003
62003
Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли
О Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 13-16, 2002
62002
Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства
ЮБ Калініна, О.М., Кракос
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету збірник наукових …, 2015
4*2015
Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві
ОМ Калініна, ОВ Каширіна, СВ Післігіна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 47–58-47–58, 2012
42012
Бюджетування в управління оборотним капіталом промислового підприємства
БВП Калініна О.М., Ястремська О.М.
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін 2009, 278, 2009
42009
Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ОМ Калініна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2007
42007
Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 42–55-42–55, 2013
32013
Логистическое бюджетирование как новый элемент в системе внутрифирменного планирования
ОН Мамрак
Эконом. Финансы. Право, 10-12, 2003
32003
Передумови реструктуризації кадрової стратегії вітчизняних промислових підприємств
ЮБ Кракос, ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 15–26-15–26, 2011
22011
Функція контролю в бюджетуванні
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 38–45-38–45, 2009
22009
Формалізований підхід до визначення цільової функції процесу бюджетування для ефективного управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Вісник ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 28, 2005
22005
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
ОМ Калініна
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 79-82, 2016
12016
Бюджетування промислового підприємства в умовах економічної кризи
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 51–60-51–60, 2008
12008
Методичний підхід до порівняння варіантів системи бюджетів для підвищення ефективності управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.—Дніпропетровськ: ДНУ …, 2007
12007
Применение математического моделирования к процессу формирования бюджета предприятия
ОН Мамрак
Вчені записки.–Х.: ХІУ, 68-76, 2005
12005
Классификация бюджетов предприятия на этапе внутрифирменного бюджетирования
ОН Мамрак
Региональная перспектива, 163-166, 2004
12004
Концепція структури економічної безпеки підприємств корпоративного сектору бізнеса
КВМ Калініна Ольга Миколаївна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління" / Електронне наукове фахове …, 2019
2019
Удосконалення інтеграційної логістики на підприємствах нафтопродуктової галузі
КТС Калініна О.М.
Розвиток наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки: теорії …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20