Калинина Ольга, Калініна Ольга
Калинина Ольга, Калініна Ольга
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "ХАИ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
НазваниеПроцитированоГод
Етапи розробки і впровадження бюджетування
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 57–64-57–64, 2010
152010
Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах
ОМ Калініна, ЕА Божко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 43–50-43–50, 2010
72010
Бюджетирование как прогрессивный способ повышения эффективности работы предприятия
ОН Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 17-19, 2003
72003
Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли
О Мамрак
Економіка. Фінанси. Право, 13-16, 2002
52002
Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства
ЮБ Калініна, О.М., Кракос
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету збірник наукових …, 2015
4*2015
Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві
ОМ Калініна, ОВ Каширіна, СВ Післігіна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 47–58-47–58, 2012
42012
Бюджетування в управління оборотним капіталом промислового підприємства
БВП Калініна О.М., Ястремська О.М.
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін 2009, 278, 2009
42009
Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 42–55-42–55, 2013
32013
Логистическое бюджетирование как новый элемент в системе внутрифирменного планирования
ОН Мамрак
Эконом. Финансы. Право, 10-12, 2003
32003
Передумови реструктуризації кадрової стратегії вітчизняних промислових підприємств
ЮБ Кракос, ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 15–26-15–26, 2011
22011
Функція контролю в бюджетуванні
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 38–45-38–45, 2009
22009
Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства
ОМ Калініна
Харків, 2007, 2007
22007
Формалізований підхід до визначення цільової функції процесу бюджетування для ефективного управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Вісник ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 28, 2005
22005
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
ОМ Калініна
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 79-82, 2016
12016
Бюджетування промислового підприємства в умовах економічної кризи
ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 51–60-51–60, 2008
12008
Методичний підхід до порівняння варіантів системи бюджетів для підвищення ефективності управління оборотним капіталом
ОМ Калініна
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.—Дніпропетровськ: ДНУ …, 2007
12007
Применение математического моделирования к процессу формирования бюджета предприятия
ОН Мамрак
Вчені записки.–Х.: ХІУ, 68-76, 2005
12005
Классификация бюджетов предприятия на этапе внутрифирменного бюджетирования
ОН Мамрак
Региональная перспектива, 163-166, 2004
12004
Концепція структури економічної безпеки підприємств корпоративного сектору бізнеса
КВМ Калініна Ольга Миколаївна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління" / Електронне наукове фахове …, 2019
2019
Розроблення мобільного додатку з моделювання суконь для підприємств весільної галузі
ВС Д'якова, ВС Дьякова, ОМ Калініна, ОН Калинина
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20