Подписаться
Мартинюк О.В. | Olena Martynyuk
Мартинюк О.В. | Olena Martynyuk
Khmelnytskyi National University (Хмельницький національний університет)
Подтвержден адрес электронной почты в домене khmnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів
ОВ Мартинюк
Педагогічний дискурс, 157-161, 2010
112010
Професійна підготовка магістрів технічного перекладу в університетах США
ОВ Мартинюк
Дисерт. на здобуття наук. ст. канд. пед. наук, спец 13 (04), 0
11*
Проблеми професійної підготовки перекладачів у педагогічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців [Електронний ресурс]
ОВ Мартинюк
Народна освіта: електронне наукове фахове видання.–2011.–Вип 3 (15), 2011-3, 0
9*
Порівняльна характеристика програм підготовки магістрів перекладу загального та профільного спрямування: досвід США
ОВ Мартинюк
Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного …, 2010
82010
Порівняльно-педагогічний аналіз змісту та форм організації навчання майбутніх магістрів перекладу технічного профілюв університетах США та України
О Мартинюк
Studies in Comparative Education, 2010
62010
Зміст навчальних програм підготовки магістрів перекладу у вищих навчальних закладах США
НМ Бідюк, ОВ Мартинюк
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2006
52006
American flipped classroom model in teaching linguistic disciplines to students majoring in a foreign language
O Martynyuk
42019
Становлення системи професійної підготовки спеціалізованих перекладачів: досвід США
ОВ Мартинюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
32014
Реалізація прогресивних ідей досвіду США з підготовки магістрів технічного перекладу в освітньому просторі України
ОВ Мартинюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
32011
Стратегії формування іншомовної аудитивної компетенції студентів на заняттях з практичного курсу англійської мови
О Мартинюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
22013
Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education)
O Sadovets, O Martynyuk, O Orlovska, H Lysak, S Korol, M Zembytska
Postmodern Openings 13 (1), 330-350, 2022
12022
Попереднє та кінцеве редагування текстів у процесі машинного перекладу засобами комп’ютерного програмного забезпечення та онлайн-сервісів
ОВ Мартинюк
Хмельницький національний університет, 2019
12019
Досвід розробки освітніх програм у вищій школі Великої Британії
ОВ Мартинюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2015
12015
Визначення рівня сформованості міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови
ОВ Мартинюк
Наукові записки [Національного університету, 300-302, 2013
12013
Організація самостійної роботи студентів-філологів під час вивчення теоретичної фонетики англійської мови
ОВ Мартинюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
12013
Використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки магістрів технічного перекладу в університетах США
ОВ Мартинюк
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
12011
ASSESSING PHILOLOGY STUDENTS’INTERCULTURAL COMPETENCE IN UKRAINE AND ABROAD
O Martynyuk
Рекомендовано до друку ухвалою Вченої ради факультету міжнародних відносин …, 2021
2021
Регіональні англомовні діалекти Великої Британії у контексті перекладознавчого дослідження
ОВ Мартинюк
Хмельницький національний університет, 2021
2021
Особливості функціонування Північного діалекту у Великій Британії
ОВ Мартинюк
2021
Механізм утворення нових різновидів англійської мови
ОВ Мартинюк
Хмельницький національний університет, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20