Ольга В. Єпіфанова, О. В. Епифанова, Olga Yepifanova
Ольга В. Єпіфанова, О. В. Епифанова, Olga Yepifanova
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гідравліка
ВІ Соколов, ОС Кроль, ОВ Єпіфанова
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
53*2017
Дифузійні процеси в системах вентиляції
ВІ Соколов, ОС Кроль, ОВ Єпіфанова, ВИ Соколов, ОВ Епифанова
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
102018
Аэродинамика вентиляции
ЯА Гусенцова, ОВ Епифанова, НД Андрийчук, ЕН Кондауров, ...
изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005
92005
Інноваційна діяльність наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
62010
Предпосылки создания электронной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля
ОВ Епифанова, ВВ Савельева, ВВ Савельєва, ОВ Єпіфанова
42010
Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
О Єпіфанова
Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та …, 2009
42009
Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного …
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
Луганськ, 2012
32012
Роль бібліотечно-інформаційного забезпечення в організації самостійної роботи студентів
ОВ Єпіфанова
Севастопольский национальный технический университет, 2007
32007
Organization and usage of information resources of Higher Educational Institution Libraries under modern conditions. From the experience of V. Dahl East–Ukrainian National …
O Yepifanova, V Savelieva
22015
Mathematical model of valve-amplifiers for pneumatic drives of mechanical systems
V Remen, G Osenina, O Epifanova
TEKA. Commission of motorization and power... Volume XC, 255-260, 2010
2*2010
Сайт бібліотеки–сучасний інформаційний ресурс університету
ОВ Єпіфанова, ВР Попова, ОВ Епифанова
12016
Применение информационных технологий в работе Научной библиотеки вну им. В. Даля для эффективного информационного обеспечения образовательного и научного процессов в университете
ОВ Епифанова, ВВ Савельева
Динамика систем, механизмов и машин, 2014
12014
Методичне управління діяльністю бібліотек ВНЗ Луганської області
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
12013
Трансформація бібліотечного каталогу. Досвід створення, результати і пріоритети використання електронного каталогу наукової бібліотеки Східноукраїнського національного …
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
12012
Роль библиотеки как основного источника информационных ресурсов в образовательном процессе вуза (из опыта работы Научной библиотеки Восточноукраинского национального …
ОВ Епифанова, ВВ Савельева, ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва
Ростов-н/Д, 2012
12012
Роль WWW-сайта в библиотечно-информационном обслуживании Научной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля
ОВ Епифанова, КИ Щербина, ВВ Неделяева, ОВ Єпіфанова, ...
ВНУ им. В. Даля, 2004
12004
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
ОВ Єпіфанова
Зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 80 – 84, 2003
1*2003
Аналіз інновацій на залізничному транспорті
СО Семенов, ОВ Єпіфанова, НС Смирнова, ТС Молчанова, ...
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2019
2019
Аналіз та перспективи розвитку контейнерних перевезень України
СО Семенов, ОВ Єпіфанова, ОА Шепель, ОМ Підгорна
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2019
2019
Гортаючи життя сторінки…(до 95-річчя Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля)
ОВ Єпіфанова, ВВ Савельєва, ОВ Епифанова, ВВ Савельева
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20