Купрікова С.В./ Kuprikova S./ Романова С.В.
Купрікова С.В./ Kuprikova S./ Романова С.В.
кандидат педагогічних наук, доцент Східноєвропейського університету ім. Рауфа Аблязова
Підтверджена електронна адреса в cim.uch.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Clil and Call Technology Application to Improve Quality Formation of Students’ Foreign Language Communicative Competence // Pedagogy in modern conditions: collective …
KS Bartienieva I., Nozdrova O.
Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch. Available at: DOI …, 2020
2020
The Council of Europe and Ukraine: Cooperation in the Field of Human Rights Protection
K S.
Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних …, 2020
2020
Foreign Language Learning Control at Distance in Terms of Information Civilization and Intercultural Communication /С.В. Купрікова
K S.
Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних …, 2020
2020
Managerial Activity of Hotel Services as a Strategic Factor in Enterprise Development
K S.
Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове …, 2020
2020
Foreign Languages (Latin in particular) as an Essential Part in Professional Education of a Lawyer
ZS S. Kuprikova
Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: збірник тез …, 2019
2019
Non-Verbal Communication and Language of Gestures as Constituents of Interpersonal Space
K S.
Науковий журнал «Альманах науки», 61-68, 2019
2019
Formation of the Communication Competence in the Study of a Foreign Language by Future Managers
ZS S. Kuprikova
Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції «Проблеми вдосконалення …, 2019
2019
Communicative Orientation in Teaching a Foreign Language
NS S. Kuprikova
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні …, 2018
2018
Benefits of Good Communication Skills for Career Development
ZS S.Kuprikova
Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Концептуальні …, 2018
2018
Міжпредметна координація в процесі навчання іншомовного спілкування
ЗМС С. В. Купрікова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний …, 2017
2017
Recent trends In Global Hospitality Industry
NS S. Kuprikova
Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр.наук.конф., 21-22 …, 2017
2017
Developing Foreign Communicative Competence of Professional Language Proficiency in Economic Department
ZS S.Kuprikova
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю …, 2017
2017
Economic Impact of Tourism / S.Kuprikova , Zh.Lukyanenko
ZL S.Kuprikova
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “ Правова система в …, 2016
2016
Доцільність використання автентичних текстів для формування соціокультурної компетенції студентів
КС В.
Матеріали III науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2016
2016
Вплив нейролінгвістичного програмування на ефективність навчання іноземній мові у немовному виші / С. В. Купрікова, З. М Сушко //Збірник наукових праць «Актуальні наукові …
КС В.
Переяслав-Хмельницький, 2016
2016
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A MEANS OF MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH
S Kuprikova
Актуальні питання сучасної науки: матеріали другої Міжнародної науково …, 2016
2016
Створення педагогічних умов для практичної орієнтованості студентів юридичного фаху
КС В.
Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції «Проблеми вдосконалення …, 2015
2015
The problem of intercultural competence in creating a professional image
K S.
Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2015
2015
Освітній контент для систем дистанційного навчання іноземній мові
КС В.
Современное образование и интеграционные процессы»: сборник научных работ …, 2014
2014
Формування соціокультурної компетенції шляхом використання автентичних текстів на заняттях ІМ
КС В.
Збірник матеріалів науково-технічної конференції - тези доповідей XXXVI …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20