Марія Бутиріна
Марія Бутиріна
ДНУ ім. О.Гончара, ФСЗМК, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fszmk.dnulive.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі: монографія
МВ Бутиріна
Дніпропетровськ: Слово 1009, 368, 2009
512009
Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості
МВ Бутиріна
Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009
82009
Комунікативні фактори функціонування публіцистич них текстів (на матеріалі журналів «Літературно науковий вісник» і «Питання філософії та психології»)
МВ Бутиріна
—журналістика/Бутиріна Марія Валеріївна.—Дніпропетровськ, 2001.—165 с, 2001
72001
Медіапсихологія: до питання фомування навчальної дисципліни
МВ Бутиріна
Уч. зап. Тавр. нац. ун-та ім. ВИ Вернадского. Филология. Социальные …, 2012
62012
Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів масової свідомості
М Бутиріна
Теле-та радіожурналістика.–2010.–Вип 9, 8-15, 2010
42010
Символ як інструмент прикладних соціально-комунікаційних технологій
МВ Бутиріна
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 396, 1918
41918
Стереотипізація ісламу в мас-медіа
М Бутиріна
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2010
32010
Теоретичні основи дистанційного навчання у галузі технологічної освіти України [Електронний ресурс]
МВ Бутиріна, ОО Бондаренко, МГ Погорєлов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97 …, 0
3
Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Явище стереотипізації у масовій комунікації
МВ Бутиріна
Поліграфія і видавнича справа, 46, 2007
22007
Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Публіцистика Літературно-Наукового Вісника як ментальний код нації. Рецензія на видання: Супрун ЛВ Мовноментальні особливості комунікаційної системи Літературно-Наукового Вістника
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
12015
Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної системи освіти України
МВ Бутиріна, ВО Бабенко
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
12014
До питання застосування архетипів у комунікаційній практиці
МВ Бутиріна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 13-17, 2013
12013
Сучасні засоби розвитку інформаційної культури студентів
МВ Бутиріна, Є Пірус
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/(за …, 2012
12012
Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір
МВ Бутиріна
Психолінгвістика, 242-247, 2012
12012
Напрями медіапсихологічних досліджень у контексті медіакритики
МВ Бутиріна
Наукові записки Інституту журналістики, 6-9, 2011
12011
Етнорелігійні стереотипи: особливості генезису та функціонування у медіасередовищі
М Бутиріна
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, 355-368, 2009
12009
Особливості теоретичного осмислення афективної складової стереотипів масової свідомості
МВ Бутиріна
Психолінгвістика, 95-103, 2008
12008
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАС-МЕДІА В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СТЕРЕОТИПІВ
МВ Бутиріна
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского 21 …, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20