Марія Бутиріна
Марія Бутиріна
ДНУ ім. О.Гончара, ФСЗМК, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі: монографія
МВ Бутиріна
Дніпропетровськ: Слово 1009, 368, 2009
612009
Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості
МВ Бутиріна
Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009
112009
Теоретичні основи дистанційного навчання у галузі технологічної освіти України [Електронний ресурс]
МВ Бутиріна, ОО Бондаренко, МГ Погорєлов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97 …, 2012
82012
Символ як інструмент прикладних соціально-комунікаційних технологій
МВ Бутырина
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
72011
Медіапсихологія: до питання фомування навчальної дисципліни
МВ Бутиріна
Уч. зап. Тавр. нац. ун-та ім. ВИ Вернадского. Филология. Социальные …, 2012
62012
Комунікативні фактори функціонування публіцистич них текстів (на матеріалі журналів «Літературно науковий вісник» і «Питання філософії та психології»)
МВ Бутиріна
—журналістика/Бутиріна Марія Валеріївна.—Дніпропетровськ, 2001.—165 с, 2001
62001
Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів масової свідомості
М Бутиріна
Теле-та радіожурналістика.–2010.–Вип 9, 8-15, 2010
52010
Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної системи освіти України
МВ Бутиріна, ВО Бабенко
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
42014
Стереотипізація ісламу. Ісламофобія як феномен масової свідомості
М Бутиріна
Українське релігієзнавство, 161-175, 2011
42011
Стереотипізація ісламу в мас-медіа
М Бутиріна
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2010
42010
Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Communications and communicative technologies, 22-28, 2018
22018
Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір
МВ Бутиріна
Психолінгвістика, 242-247, 2012
22012
Явище стереотипізації у масовій комунікації
МВ Бутиріна
Поліграфія і видавнича справа, 46, 2007
22007
Основні тренди та конструкти постжурналістики
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
12017
Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Масова комунікація як об’єкт медіапсихологічних досліджень
М Бутиріна
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 25-30, 2014
12014
Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту
МВ Бутиріна
Українське журналістикознавство, 26-30, 2013
12013
До питання застосування архетипів у комунікаційній практиці
МВ Бутиріна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 13-17, 2013
12013
Концепція джихаду в ісламі та способи її застосування
М Бутиріна
Українське релігієзнавство, 79-86, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20