Марія Бутиріна
Марія Бутиріна
ДНУ ім. О.Гончара, ФСЗМК, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fszmk.dnulive.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі: монографія
МВ Бутиріна
Дніпропетровськ: Слово 1009, 368, 2009
562009
Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості
МВ Бутиріна
Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009
92009
Теоретичні основи дистанційного навчання у галузі технологічної освіти України [Електронний ресурс]
МВ Бутиріна, ОО Бондаренко, МГ Погорєлов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97 …, 2012
82012
Медіапсихологія: до питання фомування навчальної дисципліни
МВ Бутиріна
Уч. зап. Тавр. нац. ун-та ім. ВИ Вернадского. Филология. Социальные …, 2012
62012
Символ як інструмент прикладних соціально-комунікаційних технологій
МВ Бутырина
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
62011
Комунікативні фактори функціонування публіцистич них текстів (на матеріалі журналів «Літературно науковий вісник» і «Питання філософії та психології»)
МВ Бутиріна
—журналістика/Бутиріна Марія Валеріївна.—Дніпропетровськ, 2001.—165 с, 2001
62001
Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів масової свідомості
М Бутиріна
Теле-та радіожурналістика.–2010.–Вип 9, 8-15, 2010
52010
Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної системи освіти України
МВ Бутиріна, ВО Бабенко
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
42014
Стереотипізація ісламу. Ісламофобія як феномен масової свідомості
М Бутиріна
Українське релігієзнавство, 161-175, 2011
42011
Стереотипізація ісламу в мас-медіа
М Бутиріна
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2010
42010
Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Communications and communicative technologies, 22-28, 2018
22018
Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір
МВ Бутиріна
Психолінгвістика, 242-247, 2012
22012
Явище стереотипізації у масовій комунікації
МВ Бутиріна
Поліграфія і видавнича справа, 46, 2007
22007
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування та моделювання»
ІС Артемьєва, ИС Артемьева
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2019
12019
Підготовка майбутніх педагогів до запобігання ризикам педагогічної діяльності
М Бутиріна
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 160-168, 2017
12017
Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Підготовка майбутніх учителів технологій до безпечної педагогічної діяльності
МВ Бутиріна, АО Тютюнник
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
12015
Масова комунікація як об’єкт медіапсихологічних досліджень
М Бутиріна
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 25-30, 2014
12014
Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту
МВ Бутиріна
Українське журналістикознавство, 26-30, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20