Марія Бутиріна
Марія Бутиріна
ДНУ ім. О.Гончара, ФСЗМК, Oles Honchar Dnipro National University
Підтверджена електронна адреса в fszmk.dnulive.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі: монографія
МВ Бутиріна
Дніпропетровськ: Слово 1009, 368, 2009
552009
Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості
МВ Бутиріна
Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009
82009
Теоретичні основи дистанційного навчання у галузі технологічної освіти України [Електронний ресурс]
МВ Бутиріна, ОО Бондаренко, МГ Погорєлов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97 …, 0
7
Медіапсихологія: до питання фомування навчальної дисципліни
МВ Бутиріна
Уч. зап. Тавр. нац. ун-та ім. ВИ Вернадского. Филология. Социальные …, 2012
62012
Комунікативні фактори функціонування публіцистич них текстів (на матеріалі журналів «Літературно науковий вісник» і «Питання філософії та психології»)
МВ Бутиріна
—журналістика/Бутиріна Марія Валеріївна.—Дніпропетровськ, 2001.—165 с, 2001
62001
Символ як інструмент прикладних соціально-комунікаційних технологій
МВ Бутырина
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
52011
Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної системи освіти України
МВ Бутиріна, ВО Бабенко
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2014
42014
Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів масової свідомості
М Бутиріна
Теле-та радіожурналістика.–2010.–Вип 9, 8-15, 2010
42010
Стереотипізація ісламу в мас-медіа
М Бутиріна
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2010
42010
Стереотипізація ісламу. Ісламофобія як феномен масової свідомості
М Бутиріна
Українське релігієзнавство, 161-175, 2011
32011
Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Communications and communicative technologies, 22-28, 2018
22018
Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Явище стереотипізації у масовій комунікації
МВ Бутиріна
Поліграфія і видавнича справа, 46, 2007
22007
Підготовка майбутніх педагогів до запобігання ризикам педагогічної діяльності
М Бутиріна
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 160-168, 2017
12017
Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Підготовка майбутніх учителів технологій до безпечної педагогічної діяльності
МВ Бутиріна, АО Тютюнник
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
12015
Публіцистика Літературно-Наукового Вісника як ментальний код нації. Рецензія на видання: Супрун ЛВ Мовноментальні особливості комунікаційної системи Літературно-Наукового Вістника
МВ Бутиріна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
12015
До питання застосування архетипів у комунікаційній практиці
МВ Бутиріна
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 13-17, 2013
12013
Сучасні засоби розвитку інформаційної культури студентів
МВ Бутиріна, Є Пірус
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/(за …, 2012
12012
Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір
МВ Бутиріна
Психолінгвістика, 242-247, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20