Алексей Джусов
Алексей Джусов
ДНУ ім. Олеся Гончара, факультет економіки, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Міжнародна інвестиційна діяльність
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: ЦУЛ, 2003
352003
Міжнародна інвестиційна діяльність
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: ЦУЛ, 2003
352003
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
Центр учбової літератури 307, 2007
172007
Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу
ОА Джусов, СС Апальков
Міжнародні відносини Серія" Економічні науки", 2017
142017
Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОА Джусов, АД Прокоф’єва
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 22, 24-31, 2014
132014
Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія
ОА Джусов, НП Мешко, АП Величко, ВА Попова, ЮМ Стасюк, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2009
112009
Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління: монографія
ОА Джусов
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013
102013
Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи
ОА Джусов, АС Коротун
Економічний простір, 99-108, 2009
92009
Інвестиційні стратегії інституційних інвесторів: Монографія
ОА Джусов
Дніпропетровськ: Наука та освіта, 7, 2005
92005
Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти
НП Мешко, ОМ Сазонець, ОА Джусов
Донецьк: Юго-Восток 470, 2012
82012
Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsionalnyi ta korporatyvnyi aspekty [Strategies of high tech development in the context of globalization …
NP Meshko, OM Sazonets, OA Dzhusov, OV Pyroh, SE Sardak
Donetsk: Yuho-Vostok, 2012
52012
Мiжнародна iнвестицiйна дiяльнiсть: Пiдручник
IЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
52007
Международное инвестирование: выбор благоприятного экономического пространства, фондовых активов и тестирование торговых систем/Джусов А
А Джусов
Журнал европейской экономики 2 (4), 468-490, 2003
52003
Особливості формування політики регіонального розвитку Болгарії та Румунії
NV Stukalo, MI Derkach
Вестник Днипровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и международные …, 2013
32013
Економічні аспекти сфери міжнародного туризму
ОА Джусов, КС Стоян
Вісник ДІТБ, 170-175, 2012
32012
Міжнародна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу)
ІЛ Сазонець
Сазонець ІЛ–Запоріжжя, 2004
32004
Пенсионная реформа в Украине: стратегия и тактика международного инвестирования
АА Джусов
Днепропетровск: Наука и образование, 2003
32003
Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посіб.
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: Вид-во" Знання, 2003
32003
Fondovyi rynok Ukrainy: suchasnyi stan, problemy rozvytku ta perspektyvy
OA Dzhusov, AS Korotun
Stock market of Ukraine: current state, problems and prospects of …, 0
3
Між народні фінансові інвестиції: Навч. посібник для вищих навч. закл./Дніпропетровський національний ун т
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
Д.: Видавництво Дніпропетровського національного ун ту, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20