Подписаться
Алексей Джусов, Oleksii Dzhusov, O.Dzhusov, Джусов А.А., Джусов О.А.
Алексей Джусов, Oleksii Dzhusov, O.Dzhusov, Джусов А.А., Джусов О.А.
ДНУ ім. Олеся Гончара, факультет економіки, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту. Oles
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародна інвестиційна діяльність
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: ЦУЛ, 2003
382003
Міжнародна інвестиційна діяльність
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: ЦУЛ, 2003
382003
Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу
ОА Джусов, СС Апальков
International relations, part “Economic sciences”, 2016
292016
Key sources when formulating competitive advantages for hotel chains/Oleksandr P. Krupskyi, Oleksii Dzhusov, Nataliіa Meshko, Igor Britchenko, Artem Prytykin
B Igor
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 67 (1), 34-46, 2019
252019
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К: Центр учбової літератури, 2007
222007
Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія
НП Мешко, ОМ Сазонець, ОА Джусов
Донецьк: Юго-Восток 470, 2012
192012
Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія
ОА Джусов, НП Мешко, АП Величко, ВА Попова, ЮМ Стасюк, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2009
182009
Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОА Джусов, АД Прокоф’єва
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 22, 24-31, 2014
172014
Tsyfrova ekonomika: strukturni zrushennya na mizhnarodnomu rynku kapitalu [Digital economy: structural changes in the international capital market]
OA Dzhusov, SS Apalkov
International Relations, Part “Economic Sciences 9, 2016
132016
Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsionalnyi ta korporatyvnyi aspekty [Strategies of high-tech development in the conditions of globalization …
NP Meshko, OM Sazonets, OA Dzhusov, OV Pyroh, SE Sardak
Donetsk: Yuho-Vostok [in Ukrainian], 2012
122012
Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи
ОА Джусов, АС Коротун, ВО Поворозник
Економічний простір, 99-108, 2009
122009
Інвестиційні стратегії інституційних інвесторів: Монографія
ОА Джусов
Дніпропетровськ: Наука та освіта, 7, 2005
122005
Thе application features of seasonal-cyclic patterns in international financial markets
O Dzhusov, S Smerichevskyi, S Sardak, O Benenson, O Klimova
Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (5), 2019
112019
Digital economy: structural changes in the international capital market
OA Dzhusov, SS Apalkov
Mizhnarodni vidnosyny. Seriya" Ekonomichni nauky"–International Relations …, 2016
112016
Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління: монографія
ОА Джусов
Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013
102013
Key sources when formulating competitive advantages for hotel chains
O Krupskyi, O Dzhusov, N Meshko, I Britchenko, A Prytykin
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 67 (1), 34-46, 2019
92019
Key sources when formulating competitive advantages for hotel chains
O Krupskyi, O Dzhusov, N Meshko, I Britchenko, A Prytykin
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 67 (1), 34-46, 2019
92019
Мiжнародна iнвестицiйна дiяльнiсть
IЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
Пiдручник, 304, 2010
62010
Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посіб.
ІЛ Сазонець, ОА Джусов, ОМ Сазонець
К.: Вид-во" Знання, 2003
62003
Международное инвестирование: выбор благоприятного экономического пространства, фондовых активов и тестирование торговых систем/Джусов А
А Джусов
Журнал европейской экономики 2 (4), 468-490, 2003
62003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20