Усикова Олена Миколаївна | Usуkova Olena
Усикова Олена Миколаївна | Usуkova Olena
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки
ВГ Потапенко, ОМ Потапенко
Економіка АПК,№ 5, 2011
242011
Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
Бізнес-навігатор, 102, 2011
102011
Інновації–рушійна сила розвитку економіки ХХІ століття
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
Бізнес-навігатор, 64-71, 2011
72011
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика/ОМ Алимов, ВВ Микитенко, СМ Шкарлет та ін./За наук. ред. д. е. н, проф. Хлобистова ЄВ/ДУ …
ОМ Алимов
Сімферополь: ВД «АРІАЛ, 2011
32011
Європейський досвід економічного розвитку сільських територій: проблеми адаптації
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
Матеріали ІІІ наук.-практ. семінару" Економічна безпека держави і науково …, 2011
32011
Органічне сільське господарство як складова системи екологічного менеджменту
ВГ Потапенко, ОМ Потапенко
Видавництво СумДУ, 2011
32011
Інфраструктура регіонального розвитку: регіональний аспект
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф." Стратегія інноваційного розвитку …, 2011
32011
Удосконалення механізмів управління інвестиційно-інноваційними процесами в харчовій промисловості
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
Інвестиції: практика та досвід, 4-7, 2011
32011
Європейський досвід економічного розвитку сільських територій: проблеми адаптації
ОМ Потапенко
Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення …, 2017
22017
Прогнозування розмірів валового прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах АПК України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу
АС Полторак, ОМ Потапенко
Економіка та держава, 69-72, 2014
22014
Формування експортоорієнтованої моделі розвитку аграрних підприємств регіону
ОМ Бублиєнко
спец. 08.00. 04/ОМ Бублиєнко, 2010
22010
Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика
ОМ Усикова
автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Олена Миколаївна Усикова …, 2018
12018
Value-based management of industrial enterprises: combined approach
H Matukova, O Nikolaichuk, O Kuzmenko, O Mushkovych, O Usykova
Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice 4 (27), 176-184, 2018
12018
Аналіз оборотних активів підприємств Миколаївської області
ОМ Потапенко, АС Полторак
Формування ринкових відносин в Україні, 151-154, 2013
12013
Економіко-екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
Бізнес-навігатор, 176-180, 2011
12011
Формування інвестиційного клімату аграрних підприємств: регіональний аспект
ІО Іртищева, ОМ Потапенко
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальність 071" Облік і оподаткування", спеціальність 072" Фінанси, банківська справа та страхування …
ОМ Вишневська, НВ Бобровська, ОМ Усікова
2021
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
P Korenyuk, E Usуkova
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 2 …, 2020
2020
Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise= Механізм самоорганізації економічних процесів на підприємстві
N Pravdiuk, O Usykova, M Skrypnyk
Financial and credit activity: problems of theory and practice).-2019.-№ 1 …, 2020
2020
Удосконалення методичних підходів до системи управління власним капіталом підприємств
ПІ Коренюк, ОМ Усикова
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20