Віра Євченко
Віра Євченко
доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів
ВВ Євченко, СІ Сидоренко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 108-112, 2004
122004
Готська мова. Тексти, коментар, словник: Навч. посібник
ВВ Євченко
Вінниця: Фоліант, 2004
82004
Історія англійської мови
ВВ Євченко
History of the English language: навчально-методичний посібник. Вінниця…, 2016
52016
Основні семантико-функціональні характеристики готських претерито-презентних дієслів
ВВ Євченко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 172-176, 2008
32008
Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі
ВВ Євченко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-89, 2006
32006
North American English and British English: Two Aspects of Development
ВВ Євченко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка…, 2018
12018
American English in its historical and sociolinguistic contexts
VV Yevchenko
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-28, 2017
12017
Семантико-функціональні особливості деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів
ВВ Євченко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-73, 2011
12011
Semantic and functional changes stimulated by convergent processes between national varieties in present-day English lexis
ВВ Євченко
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і…, 2020
2020
A sociolinguistic approach to teaching history of English
V Yevchenko
25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the Past and Shaping the Future, 223-225, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРГЕНТНОГО ТА КОНВЕРГЕНТНОГО РОЗВИТКУ НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ВВ Євченко, М Зеленський
Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету…, 2020
2020
Development of the Quantitative Contrast in Old Germanic Languages
ВВ Євченко
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури, 2019
2019
Montgomery, L. M. Anne of Green Gables [Text] : кн. для читання англ. мовою для студентів ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів
BВ Євченко, СІ Сидоренко
2019
Maugham, W. S. Theatre [Text] : кн. для читання англ. мовою.
BВ Євченко, СІ Сидоренко
2019
Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою)
ЛГ Котнюк, ІЛ Білюк, ВВ Євченко, ІВ Зорницька, ОМ Левченко
Житомир: ЖККГВ Полісся, 2019
2019
Some Views on the System of Modern English Adverbs
ВВ Євченко
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і…, 2018
2018
Функціональні та мовні характеристики американського варіанту англійської мови
ЄВ В.
Формування компететності "навчання впродовж життя" як ключової вимоги…, 2018
2018
Correlation of North American English and British English Divergencies in Lexis
ВВ Євченко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка…, 2018
2018
Christie, A. The Case of the Rich Woman [Text] : eight stories : abridged and adapted for academic purposes : second edition, revised : кн. для читання англ. мовою
ВВ Євченко, СІ Сидоренко
2017
American English in the Sociolinguistic Contexts
ВВ Євченко
Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та…, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20