Ковінько (Танасійчук) Олена Миколаївна / Kovinko (Tanasiichuk) Alona
Ковінько (Танасійчук) Олена Миколаївна / Kovinko (Tanasiichuk) Alona
доцент кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки
ОМ Ковінько, АІ Стахова, АП Вовк
Ужгородський національний університет, 2017
82017
Міжнародні ринки аграрної продукції
О Ковінько
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 65–76-65–76, 2016
72016
Сутність та зміст стратегії диверсифікації підприємств при виході на зовнішній ринок
ОМ Ковінько
Вісник Хмельницького національного університету, 7-11, 2014
72014
Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства–суб’єкта ЗЕД
ОМ Ковінько, СТ Колеснік
Режим доступу: http://intkonf. org/kendotsent-kovinko-om-kolesnik-st-otsinka …, 2011
72011
Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств
СВ Ковальчук, ОМ Ковінько, ІВ Лісовський
Маркетинг і цифрові технології 2 (1), 55-73, 2018
62018
Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес–діяльності
ОМ Ковінько
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, 2017
52017
Маркетингове управління збутовою діяльністю підприємства (за матеріалами переробних підприємств Вінницької області)
ОМ Танасійчук
Автореф. на здоб. наук. ступеня к. е. н, 2006
42006
Системный подход к маркетинговому планированию коммуникационной деятельности предприятия
ЕН Ковинько, КЮ Соколюк, ВД Бомко
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИВ ГЛОБАЛЬНАТА КРИЗА, 310-317, 2015
32015
Принципи побудови договірних каналів розповсюдження на принципах аутсорсингу
ТОМ ВалентинТрохимович Сусіденко, Раїса Григорівна Жарлінська
Вісник Хмельницького національного університету 1 (5), 41-45, 2010
3*2010
Суть і зміст маркетингового управління збутом продукції на підприємстві
ТОМСА Семенович
Збірник наукових праць. Формування ринкової економіки. Сучасні проблеми …, 2004
3*2004
Состояние и основные тенденции развития мирового медийного рекламного рынка
ЕН Ковинько, ИВ Завальнюк, ВМ Чорный
Региональная экономика и управление, 48-51, 2017
22017
Маркетингова привабливість міжнародних ринків аграрної продукції
О Ковінько
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 57–73-57–73, 2017
22017
Маркетингове дослідження ринку м’яса в Україні
ОМ Ковінько, ВЮ Ковальська, КР Ємбергенова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств
О Ковінько
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 40–54-40–54, 2016
22016
Маркетинг в умовах економічної кризи: як повернути рецесію на користь рекламної діяльності
ОМ Ковінько, НП Слободяник, ТВ Білоус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
22015
Інформаційні технології у маркетингу.[Електронний ресурс]
ЄВ Лояніч, ОМ Ковінько
Режим доступу: http://global–national. in. ua/archive/6–2015/75. pdf, 0
2
Сутність та розрахунок ефективності зовнішньоторговельних операцій [Електронний ресурс]:–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/18_DNI_2011
ОМ Ковінько, ЛВ Цехмістер
Economics/2_89951. doc. htm, 0
2
Науково-практичні підходи до управління маркетинговими витратами в міжнародній діяльності підприємств
ОМ Ковінько, ЛП Середницька
Причорноморські економічні студії, 89-93, 2019
12019
Формування механізму управління аграрним підприємством в умовах міжнародної диверсифікації
СВ Ковальчук, ОМ Ковінько
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 7-10, 2018
12018
СТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БІЗНЕС- ДІЯЛЬНОСТІ
ЕН Ковинько
International Scientific Journal “Internauka”, http://www.inter-nauka.com/, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20