Володимир Павлович Ковальчук
Володимир Павлович Ковальчук
д. т. н., Інститут водних проблем і меліорації НААН, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний
Підтверджена електронна адреса в ksau.kherson.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання і прогнозування для проектів геоінформаційних систем: Навч. посіб
ВВ Морозов, СЯ Плоткін, МГ Поляков
Херсон, ХДАУ, 2007
102007
Modeling of water use and river basin environmental rehabilitation
P Kovalchuk, H Balykhina, V Kovalchuk, O Demchuk
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2017
92017
Data mining for a model of irrigation control using weather web-services
V Kovalchuk, O Demchuk, D Demchuk, O Voitovich
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2018
72018
Perceptron model of system environmental assessment of water quality in river basins
PI Kovalchuk, A Gerus, V Kovalchuk
4-th international conference on inductive modeling. Proceedings.—K, 279-284, 2013
72013
Influence of evapotranspiration assessment on the accuracy of moisture transport modeling under the conditions of sprinkling irrigation in the south of Ukraine
MI Romashchenko, VO Bohaienko, TV Matiash, VP Kovalchuk, ...
Archives of Agronomy and Soil Science 66 (10), 1424-1435, 2020
52020
Системна оптимізація водокористування при зрошенні
ПІ Ковальчук, Н Пендак, В Ковальчук, М Волошин
Монографія–Рівне: НУВГП, 2008
52008
Water management system in the Ukrainian Danube river area for food and environmental safety
P Kovalchuk, H Balykhina, V Kovalchuk, T Matiash
International Commission on Irrigation and Drainage, 2nd World Irrigation …, 2016
42016
Системне дослiдження та наукове обґрунтування заходiв для захисту вiд пiдтоплення смт Каланчак Херсонської областi
ПI Ковальчук
Водне господарство України., 21, 2010
42010
Інформаційно-аналітична система оцінки зміни стану та ефективності систем захисту від підтоплення та затоплення територій
ПІ Ковальчук, ТО Михальська, СА Шевчук, ВП Ковальчук, ТВ Матяш, ...
Водне господарство України, 52-53, 2009
42009
Системна оптимiзацiя водокористування при зрошеннi. Монографiя
ПI Ковальчук, НВ Пендак, ВП Ковальчук, ММ Волошин
32008
Ієрархічна модель інтегрованого управління меліоративними системами в умовах невизначеності
ВП Ковальчук
Меліорація і водне господарство, 202-214, 2007
32007
Ідентифікація параметрів математичних моделей оперативного планування поливів при зрошенні
ПІ Ковальчук, ММ Волошин, ВП Ковальчук, СС Коломієць
Меліорація і водне господарство.–2003.–Вип 89, 19-27, 2003
3*2003
Monitoring research of field soil moisture to provide irrigation management on the base of an experimental and calculation method
OP Voitovich, VP Kovalchuk
Land Reclamation and Water Management, 113-120, 2019
22019
Эколого-экономическая оптимизация режимов орошения с учетом качества грунтовых вод
ВП Ковальчук
Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, 81-88, 2013
22013
Дослiдження ефективностi комбiнованого дренажу на основi математичного моделювання
ВП Ковальчук, СА Шевчук
Вiсник УДУВГП. Сер. технiчнi науки 4 (52), 123, 2010
22010
Системна оцінка та прогнозування підтоплення території на основі персептронних моделей
ПІ Ковальчук, СА Шевчук, ВП Ковальчук
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН …, 2010
22010
Імітаційно-ігровий метод сценарного моделювання в системах природокористування за умов невизначеності і ризику
ВП Ковальчук, ТВ Матяш
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 96-102, 2010
22010
Експериментальне обґрунтування багатошарової моделі управління поливами
ПІ Ковальчук, ММ Волошин, ВП Ковальчук
Таврійський науковий вісник, вип 31, 146-151, 2004
22004
СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ, НОРМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНОЙ МОДЕЛИ ВЛАГОПЕРЕНОСА
VP Ковальчук
Мелиорация, 38-44, 2014
12014
Обоснование управления системами защиты от подтопления Северо-Крымским каналом ПГТ Каланчак и прилегающих территорий
ВП Ковальчук
Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, 70-79, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20