Лісун Яніна Вікторівна
Лісун Яніна Вікторівна
Київський національний університет технологій та дизайну, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні аспекти формування взаємовідносин у концепціях маркетингу
ЯВ Лісун
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 70-74, 2015
52015
Особливості консалтингової діяльності в Україні
ЯВ Лісун
Економіка ринкових відносин, 270-276, 2013
42013
Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика)
ОО Гайдей, ЯВ Лісун
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
42012
Економічне обґрунтування вибору технологічного обладнання підприємств легкої промисловості
ДА Макатьора, ЯВ Лісун
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну …, 2016
32016
Узгодження соціально-економічних інтересів підприємств на основі рефлексивного підходу
ЯВ Лісун
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки, 2015
32015
Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах забезпечення якості
ЯВ Лісун, АВ Рудий
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 305-309, 2015
32015
Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні
ЯВ Лісун
Економічний аналіз, 45-52, 2015
32015
Моніторинг соціальної відповідальності бізнесу як основа сталого розвитку економіки
ЯВ Лісун
Науковий вісник Полісся, 22-28, 2015
32015
Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика
ОВ Безпалько, ЮМ Гринюк, ДГ Грищенко, ОО Гоменюк, АД Драган, ...
32014
Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі
ЯВ Лісун, МВ Дячук
Інноваційна економіка, 2013
32013
Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств
ЯВ Лісун, НВ Хлістунова
Актуальні проблеми економіки, 170-176, 2015
22015
Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти
ЯВ Лісун
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
22015
Організаційно-економічний механізм управління іміджем персоналу підприємств сфери послуг в конкурентних умовах
ПТВ Лісун Я.В.
Вісник Одеського національного університету. Серія економіка 19 (1/1), 187-190, 2014
22014
Формування системи стратегічного управління на підприємствах сфери послуг
ЮА Мороз, ЯВ Лісун
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління, 2013
22013
Особливості управління витратами на підприємствах сфери послуг
ІС Гращенко, ЯВ Лісун
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2011
22011
Захист прав споживачів у сфері побуту та послуг на державному та місцевому рівнях
ЯВ Лісун
Економіка харчової промисловості, 2011
22011
Статистичний аналіз факторів ціноутворення підприємств мясопереробної галузі
ЯВ Лісун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Стан та перспективи розвитку регіональної системи підприємництва в сфері вищої освіти
ЯВ Лісун, ПМ Дудко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну …, 2016
12016
Активізація партнерства на основі кластерного підходу як механізму регіонального розвитку бізнесу в Україні
ЯВ Лісун
Spatial aspects of socio-economic systems’ development: the economy …, 2015
12015
Управління організаційними змінами в забезпеченні партнерської взаємодії підприємств
ЯВ Лісун, ОМ Міх
Promising problems of economics and management, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20