Viktoriia Druzhynina (Вікторія Дружиніна; Виктория Дружинина) orcid.org/0000-0001-8776-1408
Viktoriia Druzhynina (Вікторія Дружиніна; Виктория Дружинина) orcid.org/0000-0001-8776-1408
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності
ВВ Дружиніна, ЛВ Різніченко
Актуальні проблеми економіки, 246-252, 2010
202010
Механізм державного регулювання ринку праці: теоретичний аспект
ВВ Дружиніна
ВІСНИК, 467, 2010
192010
Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монографія
ВВ Дружиніна
Донецьк: Юго-Восток, 2014
152014
Оптимізація фонду заробітної плати на підприємствах в умовах економічної кризи
ВВ Дружиніна, ОІ Чорноус
Актуальні проблеми економіки, 112-117, 2011
142011
Обеспечение сбалансированности местного рынка труда: зарубежный опыт
ВВ Дружинина
Научный Вестник Херсонского государственного университета, 124, 2014
82014
Перспективний аналіз поточного попиту місцевого ринку праці
ВВ Дружиніна
Бізнес Інформ, 77-82, 2014
82014
Оцінка стану туристичної інфраструктури з урахуванням особливостей розвитку регіону
ВВ Дружиніна, ОМ Залуніна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки., С …, 2015
72015
Strategic imperatives ensuring population welfare under transformation exclusion conditions
V Druzhynina, G Likhonosova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 135-145, 2017
62017
Оцінка практики функціонування національного ринку ресторанних послуг
ВВ Дружиніна, ОМ Залуніна, АО Углава
Інфраструктура ринку, 53-57, 2016
62016
Mistsevyi rynok pratsi: umovy funktsionuvannia, metody ta sposoby zabezpechennia zbalansovanosti [Local labor market: conditions of functioning, methods and methods of ensuring …
VV Druzhynina
Donetsk: South-East 365, 2014
62014
реалії з життя та мотиви усиновлення іноземними громадянами українських дітей
ВВ Дружиніна, КІ Скоробрух
вісник Хмельницького національного університету, 190-194, 2012
62012
Perspektyvnyi analiz potochnoho popytu mistsevoho rynku pratsi
V Druzhynina
Prospective analysis of the current local labor market demand]. Biznes …, 2014
52014
Assessment welfare of the population in the synergetic system of socio-economic exclusion
V Druzhynina, G Likhonosova, G Lutsenko
Маркетинг і менеджмент інновацій, 54-68, 2018
42018
Поняття ринок праці: ретроспектива і сучасність
ВВ Дружиніна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 263-268, 2014
42014
Оцінка ознак професійно-кваліфікаційних змін місцевого ринку праці
ВВ Дружиніна
Економіка і право, С.23-28, 2012
42012
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ
ВВ Дружиніна, ОМ Залуніна
Вісник Хмельницького національного університету 2 (5), 58-63, 2012
42012
Функциональная значимость строительных предприятий в туристической сфере
ВВ Дружинина, ОМ Залунина
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського., 2014
3*2014
Прогнозування зайнятості населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку міста
ВВ Дружиніна
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
32014
Аналіз стійкості функціонування регіональних автотранспортних систем України
ОІ Чорноус
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
32010
Результативність функціонування ринків праці: багаторівневий вимір [Електронний ресурс]
ВМ Василенко, ВВ Дружиніна, ВН Василенко, ВВ Дружинина, ...
Економіка та суспільство.–Вип, 481-488, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20