Follow
Микола Палюх
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий облік: навчальний посібник
ОП Скирпан, МС Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2008
1072008
Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки
І Спільник, М Палюх
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 83-86, 2019
752019
Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві
ЮЯ Литвин
К.: Вища шк, 1993
511993
Основи економічної теорії: політекономічний аспект/За ред
АА Григорук, МС Палюх, ЛМ Литвин, ТД Літвінова
Григорука АА, Палюха МС-Тернопіль, 2002
382002
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
322015
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
242017
Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики
ПЯ Хомин, МС Палюх
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 390-396, 2014
232014
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
231999
Бухгалтерський облік:[навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації]
ОП Скирпан, МС Палюх
Тернопіль: Економічна думка, 496, 2002
172002
Бухгалтерський облік і звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва
М Палюх
Економічна думка ТНЕУ, 2015
162015
Криптовалюта як потенційний об’єкт обліку: сутність, властивості, перспективи
М Палюх, І Спільник
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
122018
Суб’єктивний фактор і ризики в аналітичній діяльності бухгалтера
І Спільник, М Палюх
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному …, 2018
122018
Цифровий формат фінансової звітності: сутність, переваги, перспективи
І Спільник, М Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
122018
Органiзацiя бухгалтерського облiку, контролю i аналiзу в сiльському господарствi
ЮЯ Литвин, ВМ Олiйник, МС Палюх, МВ Семчишин
Посiбник. К.: Вища шк., iл, 1993
111993
Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва
М Палюх, О СКИРПАН
Екон. аналіз, 135-137, 2010
102010
Трудовий потенціал як складна соціально–економічна система
М Саєнко, М Палюх
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун–ту ім. В. Гнатюка/Саєнко М., Палюх М …, 2002
92002
Особливості організації обліку сільськогосподарських підприємств
В Онищук
Збірник тез доповідей Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції …, 2022
82022
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку аграрних підприємств
МС Палюх
Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ, 2015
82015
Теорія бухгалтерського обліку: підручник
РФ Бруханський, МС Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
72017
Контрольна функція бухгалтерського обліку
М Палюх
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20