Микола Палюх
Микола Палюх
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий облік: Навчальний посібник
ОП Скирпан, МС Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2008
662008
Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві
ЮЯ Литвин
К.: Вища шк, 1993
331993
Основи економічної теорії: політекономічний аспект/За ред
АА Григорук, МС Палюх, ЛМ Литвин, ТД Літвінова
Григорука АА, Палюха МС-Тернопіль, 2002
272002
Бухгалтерський облік:[навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації]
ОП Скирпан, МС Палюх
Тернопіль: Економічна думка, 2002
162002
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
112017
Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики
ПЯ Хомин, МС Палюх
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 390-396, 2014
112014
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський
монографія/РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло [та ін.].–Тернопіль: Крок, 2015
102015
Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва
М Палюх, О СКИРПАН
Екон. аналіз, 135-137, 2010
102010
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки:[Навчальний посібник]
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
101999
Органiзацiя бухгалтерського облiку, контролю i аналiзу в сiльському господарствi
ЮЯ Литвин, ВМ Олiйник, МС Палюх, МВ Семчишин
Посiбник. К.: Вища шк., iл, 1993
101993
Трудовий потенціал як складна соціально–економічна система
М Саєнко, М Палюх
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун–ту ім. В. Гнатюка/Саєнко М., Палюх М …, 2002
82002
Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
АП Сава, МС Палюх
Інноваційна економіка, 203-208, 2010
72010
Бухгалтерський облік і звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва
М Палюх
Прикладна економіка-від теорії до практики: зб. тез доп. Першої Всеукр. наук …, 0
7
Основи економічної теорії
АА Григорук, МС Палюх, ЛМ Литвин, ТД Літвінова
К.: Вид-во КНЕУ, 2002
62002
Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки
І Спільник, М Палюх
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 83-96, 2019
52019
Цифровий формат фінансової звітності: сутність, переваги, перспективи
І Спільник, М Палюх
Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ …, 2018
52018
Контрольна функція бухгалтерського обліку
М ПАЛЮХ
Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск …, 2017
52017
Суб'єктивний фактор і ризики в аналітичній діяльності бухгалтера
І Спільник, М Палюх
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному …, 0
5
Основи економічної теорії [Електронний ресурс]
АА Григорук, МС Палюх, ЛМ Литвин, ТД Літвінова
Режим доступу: http://www. tnpu. edu. ua/subjects/65/economics/172. htm, 0
5
Теорія бухгалтерського обліку: підручник
РФ Бруханський, МС Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20