Микола Палюх
Микола Палюх
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік: Навчальний посібник
ОП Скирпан, МС Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2008
832008
Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві
ЮЯ Литвин, ВМ Олійник, МС Палюх, МВ Семчишин
К.: Вища шк, 1993
401993
Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки
І Спільник, М Палюх
Тернопіль, 2019
262019
Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики
ПЯ Хомин, МС Палюх
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 390-396, 2014
222014
Основи економічної теорії: політекономічний аспект/За ред
АА Григорук, МС Палюх, ЛМ Литвин, ТД Літвінова
Григорука АА, Палюха МС-Тернопіль, 2002
212002
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
201999
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
192015
Бухгалтерський облік:[навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації]
ОП Скирпан, МС Палюх
Тернопіль: Економічна думка, 2002
192002
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
182017
Бухгалтерський облік і звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва
М Палюх
Економічна думка ТНЕУ, 2015
152015
Суб’єктивний фактор і ризики в аналітичній діяльності бухгалтера
І Спільник, М Палюх
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному …, 2018
132018
Цифровий формат фінансової звітності: сутність, переваги, перспективи
І Спільник, М Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
112018
Органiзацiя бухгалтерського облiку, контролю i аналiзу в сiльському господарствi
ЮЯ Литвин, ВМ Олiйник, МС Палюх, МВ Семчишин
Посiбник. К.: Вища шк., iл, 1993
111993
Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва
М Палюх, О СКИРПАН
Екон. аналіз, 135-137, 2010
102010
Криптовалюта як потенційний об’єкт обліку: сутність, властивості, перспективи
М Палюх, І Спільник
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
92018
Трудовий потенціал як складна соціально–економічна система
М Саєнко, М Палюх
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун–ту ім. В. Гнатюка/Саєнко М., Палюх М …, 2002
92002
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку аграрних підприємств. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств: монограф …
МС Палюх
Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ, 2015
82015
Основи економічної теорії
АА Григорук, МС Палюх, ЛМ Литвин, ТД Літвінова
К.: Вид-во КНЕУ, 2002
82002
Теорія бухгалтерського обліку: підручник
РФ Бруханський, МС Палюх
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
72017
Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
АП Сава, МС Палюх
Інноваційна економіка, 203-208, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20