Тетяна Михайлівна Максименко
Тетяна Михайлівна Максименко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф. педагогічного менеджменту та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Національно-патріотичне виховання студентської молоді у педагогічних вищих навчальних закладах
ТМ Максименко
Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у …, 2017
2017
Професійна компетентність майбутнього викладача вищої школи
ТМ Максименко
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2017
2017
Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу
ТМ Максименко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
2017
Моделювання в системі управління освітою: навчально-методичний посібник. - Суми : ФОП Цьома С.П.
ОГ [уклад. : Козлова, ДО Козлов, ІІ Гавриленко, ТМ Максименко
2017
Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ
ТМ Максименко
Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія …, 2017
2017
Педагогічна творчість як фактор професійної самореалізації педагога
ТМ Максименко
Самореалізація пізнавально-творчого і професійногопотенціалу особистості в …, 2016
2016
Індивідуально-дослідне завдання як форма позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ
М ТМ
Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: матеріали науково …, 2016
2016
Навчально-дослідна робота як фактор професійного зростання майбутнього педагога
ТМ Максименко
Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Загальна педагогіка : методичні рекомендації
ТМ Максименко, ДО Козлов
Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Кофліктологія : метод. реком. для студентів спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (відділення …
СВ Пухно, ТМ Максименко
Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Загальні основи педагогіки : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»
ТМ Максименко, ДО Козлов
Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Самостійна пізнавальна діяльність як індекатор розвитку майбутнього педагога
ТМ Максименко
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Підготовка майбутнього педагога в умовах суспільства ризику
Соціалізація особистості : культура, освітня політика технології формування …, 2010
2010
Самоосвіта майбутнього педагога в контексті компетентнісного підходу
ТМ Максименко
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2010
Самоосвітня компетентність майбутнього педагога: сутнісні ознаки
ТМ Максименко
Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених, С. 42–46, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15