Тетяна Михайлівна Максименко
Тетяна Михайлівна Максименко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф. педагогічного менеджменту та педагогіки вищої школи
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотивация и оценка персонала
ГА Дмитренко, ЕА Шарапатова, ТМ Максименко
К.: МАУП 248, 240-244, 2002
2902002
Мотивация оценки персонала
ГА Дмитриенко, ЕА Шарапатова, ТМ Максименко
К.: МАУП, 46-64, 2002
452002
Змішане навчання у процесі магістерської підготовки майбутнього менеджера освіти
ТМ Максименко, Ю Штика
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Національно-патріотичне виховання студентської молоді у педагогічних вищих навчальних закладах
ТМ Максименко
Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у …, 2017
2017
Професійна компетентність майбутнього викладача вищої школи
ТМ Максименко
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2017
2017
Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу
ТМ Максименко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
2017
Моделювання в системі управління освітою: навчально-методичний посібник. - Суми : ФОП Цьома С.П.
ОГ [уклад. : Козлова, ДО Козлов, ІІ Гавриленко, ТМ Максименко
2017
Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ
ТМ Максименко
Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія …, 2017
2017
Педагогічна творчість як фактор професійної самореалізації педагога
ТМ Максименко
Самореалізація пізнавально-творчого і професійногопотенціалу особистості в …, 2016
2016
Індивідуально-дослідне завдання як форма позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ
М ТМ
Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: матеріали науково …, 2016
2016
Навчально-дослідна робота як фактор професійного зростання майбутнього педагога
ТМ Максименко
Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Індивідуально-дослідне завдання як форма позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ
ТМ Максименко, СВ Пухно
Сумський державний університет, 2016
2016
Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ
Т Максименко, С Пухно
Физико-математическое образование, 2015
2015
Загальна педагогіка : методичні рекомендації
ТМ Максименко, ДО Козлов
Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Кофліктологія : метод. реком. для студентів спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (відділення …
СВ Пухно, ТМ Максименко
Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Загальні основи педагогіки : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»
ТМ Максименко, ДО Козлов
Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Роль комплексного удовлетворения потребностей в обеспечении устойчивости общества
А Бочкарев, В Кондратьев, В Краснова, Ф Котлер, МХ Мескон, ...
П77 Россия и мировое сообщество в контексте посткризисного раз 1, 47, 2011
2011
Самостійна пізнавальна діяльність як індекатор розвитку майбутнього педагога
ТМ Максименко
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Підготовка майбутнього педагога в умовах суспільства ризику
Соціалізація особистості : культура, освітня політика технології формування …, 2010
2010
Самоосвіта майбутнього педагога в контексті компетентнісного підходу
ТМ Максименко
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20