Андрій Матвійчук
TitleCited byYear
Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія
АВ Матвійчук
К.: КНЕУ, 439, 2011
1142011
Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки: монографія
АВ Матвійчук
К.: Центр навчальної літератури, 206, 2005
1102005
Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник
АВ Матвійчук
К.: Центр навчальної літератури, 224, 2005
1012005
Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія
АВ Матвійчук
К.: КНЕУ, 2007
742007
Діагностика банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Економіка України 4, 20-28, 2007
602007
Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу
А Матвійчук
Вісник НАН України, 24-46, 2010
582010
Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику:[монографія]
ОВ Мороз, АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 270, 2003
462003
Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 71-118, 2013
432013
Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання
ВВ Вітлінський, АВ Матвійчук
Економіка України, 35-43, 2007
252007
Bankruptcy prediction in transformational economy: discriminant and fuzzy logic approaches
A Matviychuk
Fuzzy economic review 15 (1), 21-38, 2010
242010
Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія
АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
212005
Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки
АВ Матвійчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2008
202008
Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки
АВ Матвійчук, ОА Сметанюк
Фінанси України, 115-128, 2007
192007
Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки
АВ Матвійчук
Фінанси України, 107-115, 2006
182006
Дискримінантна модель оцінки ймовірності банкрутства
АВ Матвійчук
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 299-314, 2006
142006
Прогнозування надходжень податку на додану вартість
АВ Матвійчук
Фінанси України, 68-78, 2008
112008
Багаторівнева система оцінки конкурентоспроможності підприємств
АВ Матвійчук
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2004
112004
Прогнозирование банкротств предприятий с использованием инструментария нейронных сетей
АВ Матвийчук
Управление финансовыми рисками, 280-288, 2008
92008
Диагностика банкротства предприятий в условиях трансформационной экономики
АВ Матвийчук
Экономическая наука современной России, 90-104, 2008
92008
Можливості та перспективи створення штучного інтелекту
АВ Матвійчук
Вісник НАН України, 36-51, 2011
82011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20