Підписатись
Андрій Матвійчук / Andriy Matviychuk
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія
АВ Матвійчук
К.: КНЕУ, 439, 2011
224*2011
Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки: монографія
АВ Матвійчук
К.: Центр навчальної літератури, 206, 2005
1332005
Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник
АВ Матвійчук
К.: Центр навчальної літератури, 224, 2005
1242005
Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія
АВ Матвійчук
К.: КНЕУ, 2007
1042007
Діагностика банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Економіка України 4, 20-28, 2007
96*2007
Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу
А Матвійчук
Вісник НАН України, 24-46, 2010
932010
Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 71-118, 2013
762013
Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику:[монографія]
ОВ Мороз, АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 270, 2003
612003
Bankruptcy prediction in transformational economy: discriminant and fuzzy logic approaches
A Matviychuk
Fuzzy economic review 15 (1), 21-38, 2010
542010
Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання
ВВ Вітлінський, АВ Матвійчук
Економіка України, 35-43, 2007
362007
Економічні ризики в інвестиційній діяльності: монографія
АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
312005
Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки
АВ Матвійчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2008
282008
Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics
A Kiv, S Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, H Danylchuk, A Matviychuk
CEUR-WS.org (Proceedings of the Selected Papers of the 8th International …, 2019
232019
Forecasting of cryptocurrency prices using machine learning
V Derbentsev, A Matviychuk, VN Soloviev
Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, 211-231, 2020
222020
Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки
АВ Матвійчук
Фінанси України, 107-115, 2006
222006
Sotsialni merezhi yak chynnyk rozvytku hromadianskoho suspilstva [Social networks as a factor in the development of civil society]
OS Onyshchenko, VM Horovyi, VI Popyk, YM Polovynchak, TY Hranchak, ...
Kyiv [in Ukrainian], 2013
212013
Modeling financial stability of enterprises using the theories of fuzzy logic, neural networks and discriminant analysis
A Matviychuk
Bulletin of the NAS of Ukraine, 24-46, 2010
202010
Диагностика банкротства предприятий в условиях трансформационной экономики
АВ Матвийчук
Экономическая наука современной России, 90-104, 2008
202008
Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки
АВ Матвійчук, ОА Сметанюк
Фінанси України, 115-128, 2007
192007
Дискримінантна модель оцінки ймовірності банкрутства
АВ Матвійчук
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 299-314, 2006
182006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20