Подписаться
Віктор Гладуш
Віктор Гладуш
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб
ВА Гладуш, ГІ Лисенко
Дніпропетровськ: Акцент ПП 416, 5, 2014
1172014
Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія
ВА Гладуш, ГІ Лисенко
Акцент, 2014
762014
До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу
ВА Гладуш, ЯЮ Баранець
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
142015
Післядипломна педагогічна освіта дефектологів в Україні: теорія і практика
ВА Гладуш
Пороги, 2013
122013
Педагогiка вищої школи: теорiя, практика, iсторiя. Навч. посiб
ВА Гладуш, ГI Лисенко
92014
Теорія і практика післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні (друга половина ХХ-початок ХХІ століття)
ВА Гладуш
НПУ імені МП Драгоманова, 2013
82013
Розвиток теорії логопедії в Україні: історичний аспект
ВА Гладуш
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 442-450, 2014
62014
Післядипломна освіта дефектологів на базі обласних лікарськопедагогічних кабінетів
ВА Гладуш
Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки).–Бердянськ …, 2011
62011
Шляхи вдосконалення професійної підготовки логопедів в Україні (1960-ті рр.)
ВА Гладуш
52014
Особливості формування іміджу професії корекційного педагога
В Гладуш
Імідж сучасного педагога, З-7, 2014
52014
Особливості післядипломної освіти педагогів спеціальних навчально-виховних закладів у розвинених країнах Європи
ВА Гладуш
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 46-55, 2012
52012
Інклюзивна діагностика та стимулювання учнів нульових класів початкової школи Словацької республіки
В Шилонова, В Кляйн, В Гладуш
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 240-257, 2019
42019
Інклюзивний освітній процес і волонтерство: досвід співпраці
ВА Гладуш
Електронне фахове наукове видання «Народна освіта, 2014
42014
Рівень післядипломної освіти учителя-дефектолога: історія, сучасний стан
ВА Гладуш
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
Заочне й очно-заочне навчання як форми післядипломної освіти дефектологів в Україні в повоєнні роки
ВА Гладуш
Педагогічна освіта: теорія і практика, 19-26, 2011
42011
Особливості формування іміджу професії психолога у студентів ВНЗ [Електронний ресурс]
ВА Гладуш, ОЛ Лобойко
ВА Гладуш, ОЛ Лобойко, 2009
42009
Застосування цифрових технологій у дистанційному педагогічному оцінюванні здобувачів вищої освіти
V Šilonová, E Dolinská, V Hladush, T Makhynia, O Bench, M Dudek
Information Technologies and Learning Tools 82 (2), 243-265, 2021
32021
Шкільний спеціальний педагог в середовищі дитячого садку Словацької Республіки
В Шилонова, В Кляйн, В Гладуш
Україна. Здоров'я нації, 130–134-130–134, 2019
32019
Формування діагностико-прогностичної компетентності магістра спеціальної освіти
В Гладуш, В Кляйн, В Шилонова
Україна. Здоров’я нації, 26, 2019
32019
Тенденції розвитку теорії і практики післядипломної освіти дефектологів в Україні (1950–1990 рр.)
ВА Гладуш
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20