Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ІФ, кафедра всесвітньої історії
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
НазваниеПроцитированоГод
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посібник для студентів музичних спеціальностей
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 3-26, 2004
472004
Методика преподавания общественных дисциплин в высшей школе: учебное пособие
ОВ Михайличенко
Сумы: СумДПУ 122, 2009
302009
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): монографія
ОВ Михайличенко
Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал 356, 2007
282007
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина XIX–поч. XX ст.): Монографія
ОВ Михайличенко
К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000
192000
Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми, СумДПУ, 2009
132009
Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: історичні нариси/Олег Володимирович Михайличенко
ОВ Михайличенко
Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1, 2005
112005
Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ-початку ХХ ст.:[монографія]
ОВ Михайличенко
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005
102005
Історія науки і техніки: Навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ, 2013
92013
Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя
О Іваній
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 141-148, 2011
82011
Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія: навчальний посібник (двомовний)
ОВ Михайличенко
Суми: вид-во «Козацький вал, 2009
82009
Система освіти у сучасному Китаї
ОВ Михайличенко, ОО Шерстха
Київ: КДЛУ, 1996
71996
Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 30-31, 2011
62011
Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін
ОВ Михайличенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
62011
Музыкальная педагогика как отрасль педагогической науки и теория музыкального учебно-воспитательного процесса
ОВ Михайличенко, ОП Рудницька
Мистецька освіта в Україні: теорія і практика [заг. ред. ОВ Михайличенко …, 2010
62010
Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОВ Михайличенко
Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1999
61999
Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми: ВАТ «СОД» видавництво «Козацький вал, 2006
52006
Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
О Іваній
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 162-167, 2013
42013
Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі
ОВ Михайличенко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць/[гол. ред …, 2010
42010
Освіта і виховання в Японії та Китаї: історикотеоретичний аспект
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 45-90, 1997
41997
Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття)
ТП Танько, ОВ Михайличенко, НБ Бондаренко
Харків: ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20