Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ІФ, кафедра всесвітньої історії
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
НазваниеПроцитированоГод
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посібник для студентів музичних спеціальностей
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 3-26, 2004
482004
Методика преподавания общественных дисциплин в высшей школе: учебное пособие
ОВ Михайличенко
Сумы: СумДПУ 122, 2009
292009
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): монографія
ОВ Михайличенко
Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал 356, 2007
292007
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина XIX–поч. XX ст.): Монографія
ОВ Михайличенко
К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000
162000
Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2009
132009
Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: історичні нариси/Олег Володимирович Михайличенко
ОВ Михайличенко
Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1, 2005
112005
Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ-початку ХХ ст.:[монографія]
ОВ Михайличенко
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005
102005
Історія науки і техніки: навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ, 2013
82013
Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя
О Іваній
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 141-148, 2011
82011
Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання
ОВ Михайличенко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 30-31, 2011
62011
Музыкальная педагогика как отрасль педагогической науки и теория музыкального учебно-воспитательного процесса
ОВ Михайличенко, ОП Рудницька
Мистецька освіта в Україні: теорія і практика [заг. ред. ОВ Михайличенко …, 2010
62010
Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОВ Михайличенко
Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1999
61999
Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін
ОВ Михайличенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
52011
Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія: Навчальний посібник (двомовний)
ОВ Михайличенко
Суми: вид-во «Козацький вал, 2009
52009
Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОВ Михайличенко
Суми: ВАТ «СОД» видавництво «Козацький вал, 2006
52006
Система освіти у сучасномуКитаї
ОВ Михайличенко, ОО Шерстха
К.: Держ. лінг. ун-т.: Схід—Захід—1996.—15 с, 1996
51996
Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
О Іваній
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 162-167, 2013
42013
Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі
ОВ Михайличенко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць/[гол. ред …, 2010
42010
Освіта і виховання в Японії та Китаї: історикотеоретичний аспект
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 45-90, 1997
41997
Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителів
ОМ Іваній
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 326-333, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20