Дмитро Богданович Фіра _ Dmytro Fira
Дмитро Богданович Фіра _ Dmytro Fira
доцент кафедри загальної хірургії, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ендогенна інтоксикація та перебіг вільнорадикальних процесів у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутньою патологією вен нижніх кінцівок
ОЛ Ковальчук, ДБ Фіра
Шпитальна хірургія, 57-59, 2010
32010
INTRAOPERATIVE SEQUENCE OF ACTIONS WHEN PERFORMING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN PATIENTS WITH CONCOMITANT VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES
DB Fira
Ternopil State Medical University, 2016
22016
Вплив пневмоперитонеуму на стан згортальної системи крові під час лапароскопічних оперативних втручань
ДБ Фіра
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
22009
Симуляційне навчання студентів як один із перспективних методів формування та вдосконалення професійних хірургічних навичок у майбутніх лікарів
ДБ Фіра
Медична освіта, 58-61, 2017
12017
Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи
ПО Герасимчук, ІМ Дейкало, СЙ Запорожан, ДБ Фіра, ...
Вісник наукових досліджень, 77-80, 2017
12017
Вплив вакуумної терапії на морфологічні зміни м’яких тканин ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи
ПО Герасимчук, ВГ Власенко, АВ Павлишин, ДБ Фіра
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2016
12016
Амбулаторне лікування, особливості передопераційної підготовки та автодермо¬ пластика в лікуванні трофічних виразок венозного генезу
ЛЯ Ковальчук, ІІ Чонка, ДБ Фіра
Шпитальна хірургія, 63-65, 2010
12010
Study of the influence of vacuum therapy on the wound process in patients with diabetic foot syndrome
PA Gerasimchuk, AV Shidlovskyi, DB Fira, AV Pavlyshyn
Annals of the Russian academy of medical sciences 74 (4), 283-288, 2019
2019
Clinical case of the positional compression syndrome
PO Herasymchuk, DB Fira, YO Zghryvets
Ternopil State Medical University, 2019
2019
Клінічний випадок синдрому позиційного стиснення
PO Herasymchuk, DB Fira, YO Zghryvets
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 91-94, 2019
2019
SIMULATION TEACHING OF STUDENTS AS ONE OF PROMISING TECHNIQUES OF FUTURE DOCTORS’PROFESSIONAL SKILLS IN SURGERY FORMATION AND IMPROVEMENT
DB Fira
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Diagnostic criteria for prediction of possible complications in patients with chronic calculous cholecystitis and concomitant pathology of lower ex¬ tremitiy veins
DB Fira
Ternopil State Medical University, 2018
2018
ПО Герасимчук, ДБ Фіра, ОВ Шідловський, АВ Павлишин
PO Gerasymchuk, DB Fira, OV Shidlovskyi, AV Pavlyshyn
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 18, 2018
2018
RESULTS OF COMPLEX DIFFERENTIAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ.
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Вісник наукових досліджень, 2017
2017
Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи
PО Gerasymchuk, DB Fira, АV Pavlyshyn
Klinicheskaia khirurgiia, 16-18, 2017
2017
APPLICATION OF VACUUM-THERAPY ON STAGES OF SURGICAL TREATMENT OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME
PO Gerasymchuk, DB Fira, AV Pavlyshyn
Klinichna khirurhiia, 16-18, 2017
2017
Діагностичні критерії прогнозування можливих ускладнень у хворих із хронічним калькульозним холециститом та супутньою патологією вен нижніх кінцівок
ДБ Фіра
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 56-61, 2017
2017
Autodermoplasty and vacuum therapy in woundsin patients with diabetic foot syndrome
PO Herasymchuk, VH Vlasenko, AV Pavlyshyn, DB Fira
Тернопільський державний медичний університет, 2016
2016
АВТОДЕРМОПЛАСТИКА ТА ВАКУУМНА ТЕРАПІЯ РАН У ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
PO Herasymchuk, VH Vlasenko, AV Pavlyshyn, DB Fira
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20