Вікторія Ковтуненко
Вікторія Ковтуненко
асистент Національний авіаційний університет
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості
ОВ Костюнік, ЛЛ Турова, ВМ Ковтуненко
Агросвіт, 29-31, 2016
112016
Аналіз ефективності діяльності підприємств авіабудівної галузі України на сучасному етапі
ОМ Горбачова, ВМ Ковтуненко
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
62015
Ідентифікація сутності понять "результативність" та "ефективність"діяльнсті підприємства та методологія їх оцінки
ВМ Ковтуненко
Інвестиції: практика та досвід, 97-107, 2014
12014
Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України
ВМ Ковтуненко, БМ П'ятецька
Агросвіт, 36-41, 2018
2018
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»
ОВ Костюнік, ВМ Ковтуненко
Національний авіаційний університет, 2017
2017
Робоча програма" Бухгалтерський облік (загальна теорія)"
ОВ Костюнік, ВМ Ковтуненко
2017
Робоча програма" Статистика" 073
ЛЛ Турова, ВМ Ковтуненко
2017
Робоча програма" Облік і аудит" 0306
ОВ Костюнік, ВМ Ковтуненко
2017
Аутсорсинг як фактор успішного розвитку підприємництва в Україні
ВМ Ковтуненко
Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки, 111, 2016
2016
Деякі аспекти підвищення результативності діяльності аеропортів
ОМ Горбачова, ВМ Ковтуненко
Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід …, 2016
2016
Робоча навчальна програма «Бухгалтерський облік в галузях економіки» 6.030509
ОВ Костюнік, ВМ Ковтуненко
2016
Навчальна програма" Бухгалтерський облік (загальна теорія)"
ОВ Костюнік, ВМ Ковтуненко
2016
Методичні підходи для оцінки ефективності та результативності діяльності підприємств
ОМ Горбачова, ВМ Ковтуненко
Проблеми системного підходу в економіці, 36-40, 2015
2015
Проблеми управління дебіторською заборгованістюта практичні аспекти їх вирішення
ВМ Ковтуненко
Агросвіт, 100-108, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14