Yuriy Plaksiy
Yuriy Plaksiy
National technical university "Kharkiv polytechnical institute"
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Математичне …, 2014
32014
Еталонна тригонометрична кватерніонна модель прецесійного типу обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Разложение 5-го порядка частного решения кинематического уравнения в кватернионах в ряд по степеням кажущихся поворотов
ЮА Плаксий
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2009
22009
Мультиплікативні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Перший тип моделі
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Степеневі алгоритми визначення кватерніонів орієнтації та їх інтерполяційні модифікації
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Методичні вказівки до виконання курсової роботи" Методи розв'язання нелінійних рівнянь і інтерполяція функцій"
ЮА Плаксій, ГВ Чистіліна
2021
Комп'ютерне моделювання процесу орієнтації твердого тіла за допомогою двочастотних параметричних еталоних моделей
ІО Терлецький, ЮА Плаксій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Комп'ютерне моделювання процесу обертання твердого тіла на основі чотирьохчастотного представлення кватерніона орієнтації
ІО Гомозкова, ЮА Плаксій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Аналіз точності алгоритма орієнтації Р. Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій, ІО Гомозкова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС
ЮА Плаксій, ІО Гомозкова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Мультиплікативні еталонні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Дослідження реверсивних схем алгоритмів визначення кватерніонів орієнтації на еталонній моделі
ЮА Плаксій, ІО Сліпенчук
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Нові аналітичні розв’язки рівнянь обертання твердого тіла: двочастотні мультиплікативні параметричні кватерніонні моделі
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2017
2017
ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ОБЕРТАННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА НА ОСНОВІ НОВОГО АНАЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ КВАТЕРНІОННА ОРІЄНТАЦІЇ
ЮА Плаксій
International Conference «Tarapov Readings». Kharkov, 2016
2016
Узагальнення неперервної еталонної моделі прецесійного руху твердого тіла
ЮА Плаксій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Нові аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла
ІО Сліпенчук, КК Рижова, ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Другий тип моделі
ЮА Плаксій
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2016
2016
Еталонна модель обертання твердого тіла на основі представлення кватерніона орієнтації в функціях кутів Крилова, що змінюються у часі
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20