Follow
Yuriy Plaksiy
Yuriy Plaksiy
National technical university "Kharkiv polytechnical institute"
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Математичне …, 2014
32014
Степеневі алгоритми визначення кватерніонів орієнтації та їх інтерполяційні модифікації
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Еталонна тригонометрична кватерніонна модель преце-сійного типу обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Математичне …, 2013
32013
Разложение 5-го порядка частного решения кинематического уравнения в кватернионах в ряд по степеням кажущихся поворотов
ЮА Плаксий
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2009
22009
Аналіз точності алгоритма орієнтації Р. Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій, ІО Гомозкова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Мультиплікативні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2016
12016
Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Перший тип моделі
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Оптимізація і програмно-чисельна реалізація алгоритма міллера на чотиричастотній моделі вібраційного руху твердого тіла
І Гомозкова, ЮА Плаксій
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2021
2021
Оптимізація і програмно-чисельна реалізація алгоритма Міллера на чотиричастотній моделі вібраційного руху твердого тіла
ЮА Плаксій, ІО Гомозкова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
Визначення фактичної точності модифікації алгоритма Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі
ЮА Плаксій, ІО Гомозкова
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
Методичні вказівки до виконання курсової роботи" Методи розв'язання нелінійних рівнянь і інтерполяція функцій"
ЮА Плаксій, ГВ Чистіліна
2021
Комп'ютерне моделювання процесу орієнтації твердого тіла за допомогою двочастотних параметричних еталоних моделей
ІО Терлецький, ЮА Плаксій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Комп'ютерне моделювання процесу обертання твердого тіла на основі чотирьохчастотного представлення кватерніона орієнтації
ІО Гомозкова, ЮА Плаксій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС
ЮА Плаксій, ІО Гомозкова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Мультиплікативні еталонні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Дослідження реверсивних схем алгоритмів визначення кватерніонів орієнтації на еталонній моделі
ЮА Плаксій, ІО Сліпенчук
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Нові аналітичні розв’язки рівнянь обертання твердого тіла: двочастотні мультиплікативні параметричні кватерніонні моделі
ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2017
2017
ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ОБЕРТАННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА НА ОСНОВІ НОВОГО АНАЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ КВАТЕРНІОННА ОРІЄНТАЦІЇ
ЮА Плаксій
International Conference «Tarapov Readings». Kharkov, 2016
2016
Узагальнення неперервної еталонної моделі прецесійного руху твердого тіла
ЮА Плаксій
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Нові аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла
ІО Сліпенчук, КК Рижова, ЮА Плаксій
НТУ" ХПІ", 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20