Ратушняк
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель
ГС Ратушняк, ОГ Ратушняк
ВНТУ, 2006
502006
Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохіна
ВНТУ, 2010
452010
Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2008
392008
Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання
ГС Ратушняк, ГС Попова
ВДТУ, 2002
332002
Моделювання надійності систем газопостачання на основі лінгвістичної інформації
ГС Ратушняк, ОІ Ободянська
ВНТУ, 2009
252009
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
252006
Тепловтрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння
ГС Ратушняк, КВ Анохіна
ВНТУ, 2008
182008
Топографія з основами картографії: Навчальний посібник
ГС Ратушняк
К.: Центр навчальної літератури, 2003
182003
Модель багатофакторної оцінки технічного стану системи газопостачання
ГС Ратушняк, ОІ Ободянська
ВНТУ, 2010
142010
Енергозберiгаючi вiдновлювальнi джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохiна
142010
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
132006
Топографія з основами картографії
ГС Ратушняк
Вінницький державний технічний університет, 2003
132003
Енергозбереження в системах біоконверсії: навчальний посібник
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2006
112006
Технічні засоби очищення газових викидів
ГС Ратушняк, ОГ Лялюк
ВНТУ, 2005
102005
Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж
ГС Ратушняк, ОІ Ободянська, ОИ Ободянская
ВНТУ, 2014
92014
Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії
ГС Ратушняк, КВ Анохіна
ВНТУ, 2013
92013
Iнтенсифiкацiя бiоконверсiї коливальним перемiшуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
92008
Моніторинг довкілля
ОГ Лялюк, ГС Ратушняк
ВНТУ, 2004
92004
Теоретичні основи технології очищення газових викидів
ГС Ратушняк
Вінницький державний технічний університет, 2002
92002
Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій багатоповерхових житлових будівель
ГС Ратушняк, АМ Очеретний, АМ Очеретный
ВНТУ, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20